Informacje dotyczące agenta

 

Zgodnie z art. 22 ust 1, 3, 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.)

Rodzaj agenta:

Agent ubezpieczeniowy

Firma agenta:

Beesafe Sp. z o.o.

Adres siedziby agenta:

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Nr wpisu do rejestru agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego:

11246601/A

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru agentów:

Informacje o wpisie do rejestru można uzyskać na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji i z tego rejestru (Dz.U. z 2006 nr 178, poz. 1316), to jest poprzez:

  1. skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,
  2. uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
  3. skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/).

Informujemy, iż działamy na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń tj. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymujemy wynagrodzenie stanowiące połączenie prowizji, która jest uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej, i innych rodzajów wynagrodzenia.

Informujemy o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów zgodnie z treścią postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń oraz informacjami znajdującymi się na stronach internetowych zakładu ubezpieczeń Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Informujemy, że Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group posiada 2.120 udziałów w Beesafe Sp. z o.o., uprawniające do 2.120 głosów na zgromadzeniu wspólników Beesafe sp. z o.o..