beesafe

Pakiety NNW dla dzieci

24h ochronana całym świecie

24h ochrona na całym świecie

Ochrona podczas zajęć szkolnych,zabawy na podwórku i wakacji

Ochrona podczas zajęć szkolnych, zabawy na podwórku i wakacji

Zwracamy kosztyleczenia i rehabilitacji

Zwracamy koszty leczenia i rehabilitacji

Ochrona także podczasuprawiania sportów

Ochrona także podczas uprawiania sportów

Nieszczęśliwy wypadek

Uszkodzenie ciała także podczas uprawiania sportów

Uszkodzenie ciała wskutek aktu terroru

Śmierć dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku

Śmierć w środku lokomocji lub w wyniku aktu terroru wskutek nieszczęśliwego wypadku

Zachorowanie i leczenie

Poważne zachorowanie

Koszty leczenia

Leczenie szpitalne wskutek nieszczęśliwego wypadku

Pobyt w szpitalu z powodu choroby - płatne od 1 dnia, także COVID

Rehabilitacja

Koszt wypożyczenia lub zakupu sprzętu medycznego

Koszty naprawy sprzętu medycznego

Operacja plastyczna niezbędna wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ugryzienie ukąszenie lub użądlenie - przez zwierzęta, zdiagnozowanie boreliozy

Dodatkowe wsparcie

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia

Korepetycje

Powypadkowa pomoc psychologiczna

Odszkodowanie, gdy nie został orzeczony uszczerbek na zdrowiu

„Dziecko w sieci” - ochrona informatyczna dziecka

Bardzo dobry

49 zł

Podstawowa ochrona

15,000 zł

7,500 zł

25,000 zł

12,500 zł

5,000 zł

3,000 zł

30 zł / dzień

(limit 1 350 zł)

10 zł / dzień

(limit 2 000 zł)

3,000 zł

3,000 zł

500 zł

10,000 zł

5,000 zł

Celujący

76 zł

Optymalny wybór

42,000 zł

22,500 zł

50,000 zł

25,000 zł

5,000 zł

8,000 zł

30 zł / dzień

(limit 1 350 zł)

35 zł / dzień

(limit 2 000 zł)

8,000 zł

8,000 zł

500 zł

10,000 zł

5,000 zł

Dokumenty do pobrania

Data rozpoczęcia ubezpieczenia

Dane dziecka

Imię
Nazwisko
Numer PESEL

Dane rodzica / opiekuna prawnego

Imię
Nazwisko
Numer PESEL

Adres korespondencyjny

Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość

Dane kontaktowe

Adres e-mail
Tu otrzymasz polisę, kartę produktu i ogólne warunki ubezpieczenia
Numer telefonu
Potrzebny do realizacji umowy

Podsumowanie oferty

Pakiet
Do zapłaty0
Compensa

Należymy do grupy Compensa

Secure Connection

Zaszyfrowane połączenie

knfLogo

Komisja Nadzoru Finansowego