Załącznik nr 1 do Pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy agencyjnej z dnia 03.07.2020r. (zwanej dalej w niniejszym załączniku „Umową Agencyjną”)

 

 1. Na podstawie niniejszego pełnomocnictwa Agent jest upoważniony do stałego zawierania umów ubezpieczenia w
  imieniu i na rzecz Towarzystwa oraz pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia przez Towarzystwo w
  Dziale II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia

  Okres
  obowiązywania
  pełnomocnictwa
  Ważne od: 01.06.2021 Ważne do:
  Dział ubezpieczenia II. Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
  Obszar obowiązywania pełnomocnictwa TEREN RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ (RP)
  1 1. Grupa ubezpieczenia 01
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66045) Ubezpieczenie Rodzinne
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 100 000 PLN – jedna osoba
  2 1. Grupa ubezpieczenia 01
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66011) Ubezpieczenie NNW
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 100 000 PLN – jedna osoba
  3 1. Grupa ubezpieczenia 01
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66012, 66066) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 50 000 PLN – jedna osoba
  4 1. Grupa ubezpieczenia 01
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66013, 60066) Ubezpieczenie COMPENSA VOYAGE: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 100 000 PLN – jedna osoba
  5 1. Grupa ubezpieczenia 01
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66050, 66066) Ubezpieczenie Compensa Firma – NNW grupowe
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 100 000 PLN – jedna osoba
  6 1. Grupa ubezpieczenia 01
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66051) Ubezpieczenie Compensa Mój Biznes – NNW grupowe
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 50 000 PLN – jedna osoba
  7 1. Grupa ubezpieczenia 01
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66043) Compensa Mój Dom
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 100 000 PLN – jedna osoba
  8 1. Grupa ubezpieczenia 01
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66043) Compensa Mój Dom – trwała niezdolność do pracy
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 500 000 PLN – jedna osoba
  9 1. Grupa ubezpieczenia 01
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66014, 66044, 22089) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 100 000 PLN – jedna osoba
  10 1. Grupa ubezpieczenia 02
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66270, 66016, 66017, 66066) Ubezpieczenie Compensa Zdrowie
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia zgodnie z OWU i SWU – bez prawa do zawierania umów ubezpieczenia
  11 1. Grupa ubezpieczenia 02
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66030, 66066) Ubezpieczenie COMPENSA VOYAGE: ubezpieczenie kosztów leczenia
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 350 000 PLN – jedna osoba
  12 1. Grupa ubezpieczenia 03
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66046) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW WOLNOBIEŻNYCH OD USZKODZEŃ LUB ZNISZCZEŃ POWSTAŁYCH WSKUTEK KOLIZJI
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 200 000 PLN – jeden pojazd
  13 1. Grupa ubezpieczenia 03
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66014, 66044, 22089) Ubezpieczenie pojazdów od zniszczenia, uszkodzenia lub utraty autocasco: samochody osobowe, inne pojazdy w karoseriach samochodów osobowych niezależnie od sposobu zarejestr.
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 250 000 PLN – jeden pojazd
  14 1. Grupa ubezpieczenia 03
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66014, 66044, 22089) Ubezpieczenie pojazdów od zniszczenia,
  uszkodzenia lub utraty autocasco w odniesieniu do pozostałych
  pojazdów
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 250 000 PLN – jeden pojazd
  15 1. Grupa ubezpieczenia 07
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66074) Ubezpieczenie mienia w transporcie
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 300 000 PLN – jeden transport
  16 1. Grupa ubezpieczenia 07
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66050) Ubezpieczenie Compensa Firma – Cargo
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 300 000 PLN – jeden transport
  17 1. Grupa ubezpieczenia 07
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66051) Ubezpieczenie Compensa Mój Biznes – Cargo
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 50 000 PLN – jeden transport
  18 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66070) Ubezpieczenie od ognia i in. zdarzeń losowych, w tym limit na ubezpieczenie ryzyka powodzi 500 000 PLN
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 7 000 000 PLN – jedna lokalizacja
  19 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66071) Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 500 000 PLN – jedna lokalizacja
  20 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66077) Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 2 500 000 PLN – jedna lokalizacja
  21 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66073, 66066) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: szkody materialne
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 500 000 PLN – jedna lokalizacja
  22 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66073, 66066) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: nośniki danych
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 100 000 PLN – jedna lokalizacja
  23 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66073) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: zwiększone koszty działalności
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 100 000 PLN – jedna lokalizacja
  24 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66030) Ubezpieczenie COMPENSA VOYAGE: ubezpieczenie bagażu podróżnego
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 10 000 PLN – jedna osoba;
  25 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66050) Ubezpieczenie Compensa Firma – ogień i inne zdarzenia losowe
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 7 000 000 PLN – na klienta
  26 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66051) Ubezpieczenie Compensa Mój Biznes – ogień i inne zdarzenia losowe
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 1 000 000 PLN – na klienta
  27 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66045) COMPENSA RODZINA: ubezpieczenie mieszkania
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 2 000 000 PLN – jedna lokalizacja
  28 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66045, 66066) COMPENSA RODZINA: ubezpieczenie domu mieszkalnego, budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 2 000 000 PLN – jedna lokalizacja
  29 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66045) COMPENSA RODZINA: ubezpieczenie domu letniskowego
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 250 000 PLN – jedna lokalizacja
  30 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66043) Compensa Mój Dom: ubezpieczenie domu mieszkalnego lub mieszkania z pomieszczeniami gospodarczymi
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 2 000 000 PLN – jedna lokalizacja
  31 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66043) Compensa Mój Dom: budynków gospodarczych lub budowli
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 750 000 PLN – jedna lokalizacja
  32 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66043) Compensa Mój Dom: ubezpieczenie domu letniskowego
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 250 000 PLN – jedna lokalizacja
  33 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66046) Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 2 500 000 PLN – jedna lokalizacja;
  34 1. Grupa ubezpieczenia 08
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66046) DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM, ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, POJAZDÓW WOLNOBIEŻNYCH
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 1 000 000 PLN – jedna lokalizacja;
  35 1. Grupa ubezpieczenia 09
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66073, 66066) Ubezpieczenie All Risks, w tym limit na ubezpieczenie ryzyka powodzi 500 000 PLN
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 4 000 000 PLN – jedna lokalizacja
  36 1. Grupa ubezpieczenia 09
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66072, 66066) Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 1 000 000 PLN – jedna lokalizacja
  37 1. Grupa ubezpieczenia 09
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66030) Ubezpieczenie COMPENSA VOYAGE: ubezpieczenie bagażu podróżnego
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 10 000 PLN – jedna osoba
  38 1. Grupa ubezpieczenia 09
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66050) Ubezpieczenie Compena Firma – kradzież
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 2 000 000 PLN – jeden klient
  39 1. Grupa ubezpieczenia 09
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66051) Ubezpieczenie Compensa Mój Biznes – kradzież
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 300 000 PLN – jeden klient
  40 1. Grupa ubezpieczenia 09
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66051) Ubezpieczenie Compensa Mój Biznes – sprzęt elektroniczny stacjonarny
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 100 000 PLN – jeden klient
  41 1. Grupa ubezpieczenia 09
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66051) Ubezpieczenie Compensa Mój Biznes – przenośny sprzęt elektroniczny
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 30 000 PLN – jeden klient
  42 1. Grupa ubezpieczenia 09
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66051) Ubezpieczenie Compensa Mój Biznes – zewnętrzne nośniki danych i dane
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 20 000 PLN – jeden klient
  43 1. Grupa ubezpieczenia 09
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66045) COMPENSA RODZINA
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 250 000 PLN – jedna lokalizacja
  44 1. Grupa ubezpieczenia 09
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66050) Ubezpieczenie Compensa Firma – mienie od wszystkich ryzyk (all risk)
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 7 000 000 PLN – na klienta
  45 1. Grupa ubezpieczenia 09
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66050) PAKIET COMPENSA FIRMA – sprzęt elektroniczny
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 2 000 000 PLN – jeden klient
  46 1. Grupa ubezpieczenia 09
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66050) Ubezpieczenie Compensa Firma – wandalizm
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 100 000 PLN – jeden klient
  47 1. Grupa ubezpieczenia 09
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66050) Ubezpieczenie Compensa Firma – szyby
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 20 000 PLN – jeden klient
  48 1. Grupa ubezpieczenia 09
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66043) Compensa Mój Dom
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 250 000 PLN – jedna lokalizacja
  49 1. Grupa ubezpieczenia 09
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66046) DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM, ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, POJAZDÓW WOLNOBIEŻNYCH
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 100 000 PLN – jedna lokalizacja;
  50 1. Grupa ubezpieczenia 09
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66014, 66044, 22089) ASSISTANCE POMOC – koszty pomocy
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 10 000 EUR – jedno zdarzenie
  51 1. Grupa ubezpieczenia 10
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66014, 66044, 22089) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 1 050 000 EUR – jedno zdarzenie, dot. szkód rzeczowych
  52 1. Grupa ubezpieczenia 10
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66014, 66044, 22089) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 5 210 000 EUR – jedno zdarzenie, dot. szkód osobowych
  53 1. Grupa ubezpieczenia 10
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66078) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika krajowego
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 500 000 PLN – jedna polisa;tylko bezszkodowa kontynuacja;za zgodą Centrali
  54 1. Grupa ubezpieczenia 10
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66078) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika międzynarodowego
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 150 000 EUR – jedna polisa;tylko bezszkodowa kontynuacja,za zgodą Centrali
  55 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66075, 66066) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 500 000 PLN – jedna polisa
  56 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66075, 66066) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, w tym limit na klauzulę OC za produkt
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 500 000 PLN – jedna polisa
  57 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66075, 66066) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, w tym limit na klauzulę OC najemcy
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 500 000 PLN – jedna polisa
  58 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66075) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, w tym limit na klauzulę OC za szkody w mieniu powierzonym
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 50 000 PLN – jedna polisa
  59 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66075) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, w tym limit na klauzulę OC pracodawcy
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 250 000 PLN – jedna polisa
  60 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66075) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, w tym limit na klauzulę OC przedsiębiorstw budowlanych
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 500 000 PLN – jedna polisa
  61 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66075) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, w tym limit na klauzulę OC za szkody wodno-kanalizacyjne
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 50 000 PLN – jedna polisa
  62 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66075) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, w tym limit na klauzulę OC za szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 50 000 PLN – jedna polisa
  63 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66012, 66066) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci,
  młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach
  oświatowych
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 100 000 PLN – jedna osoba
  64 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66030) Ubezpieczenie COMPENSA VOYAGE:ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 500 000 PLN – jedna osoba
  65 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66050) Ubezpieczenie Compensa Firma – OC działalności
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 1 000 000 PLN – jeden klient
  66 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66045) Ubezpieczenie Rodzinne
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 500 000 PLN – jedna polisa
  67 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66051) Ubezpieczenie Compensa Mój Biznes – OC działalności
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 500 000 PLN – jeden klient
  68 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66043) Compensa Mój Dom
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 500 000 PLN – jedna polisa
  69 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66046) Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 1 000 000 EUR – jedno zdarzenie, dot. szkód rzeczowych
  70 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66046) Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 5 000 000 EUR – jedno zdarzenie, dot. szkód osobowych,
  71 1. Grupa ubezpieczenia 13
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66046, 66014, 66066) UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU PRYWATNYM
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 500 000 PLN – jedna polisa
  72 1. Grupa ubezpieczenia 17
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66043) Compensa Mój Dom
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 40 000 PLN – zgodnie z OWU
  73 1. Grupa ubezpieczenia 17
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66014, 66044, 22089) Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 60 000 PLN – jeden pojazd
  74 1. Grupa ubezpieczenia 18
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66030) Ubezpieczenie COMPENSA VOYAGE: ubezpieczenie assistance
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 10 000 EUR – zgodnie z OWU
  75 1. Grupa ubezpieczenia 18
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66050, 66051) Ubezpieczenie Compensa Firma – assistance
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 10 000 EUR – zgodnie z OWU
  76 1. Grupa ubezpieczenia 18
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66045) Ubezpieczenie Rodzinne
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 10 000 EUR – zgodnie z OWU
  77 1. Grupa ubezpieczenia 18
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66043) Compensa Mój Dom
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 10 000 EUR – zgodnie z OWU
  78 1. Grupa ubezpieczenia 18
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66014, 66044, 66066, 22089) Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy assistance
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 2 500 EUR – jeden pojazd
  79 1. Grupa ubezpieczenia 18
  2. Rodzaj ubezpieczenia (66014, 66044, 66066, 22089) ASSISTANCE POMOC – organizacja pomocy
  3. Maks. wysokość ubezpieczenia 10 000 EUR – jedno zdarzenie
 2. Zmiana numeracji typu polisy/ryzyka nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 11 ust. 1 Umowy Agencyjnej i nie
  wymaga zachowania formy pisemnej.

Pełnomocnictwo przyjmuję Damian Bogdan Andruszewicz, Justyna Śledziewska

Za towarzystwo: Artur Borowiński, Ireneusz Arczewski