Tag

Rejestracja samochodu | Tag | Beesafe

Przerejestrowanie samochodu a OC.

Przerejestrowanie samochodu a OC

Na nowego nabywcę pojazdu przechodzi także jego ubezpieczenie OC. Zbywca ma obowiązek przekazać kupującemu aktualne dokumenty polisowe.
Sprzedający ma obowiązek powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o sprzedaży auta. Przekazuje też do towarzystwa dane nowego właściciela (imię, nazwisko, pesel i adres lub dane firmy).
OC, które przechodzi na kupującego można zatrzymać, ale wtedy ubezpieczyciel może na nowo policzyć składki za pozostały czas ochrony. Można też w dowolnym momencie taką polisę wypowiedzieć.

Czytaj więcej