ABC Ubezpieczeń

Z Beesafe, ubezpieczenia nie mają przed Tobą żadnych tajemnic.

W naszym słowniku ubezpieczeniowym w kilka chwil odnajdziesz te hasła, których szukasz. Napisane w przystępny sposób definicje sprawiają, że nawet najbardziej skomplikowane pojęcia z umowy na ubezpieczenie samochodu stają się zrozumiałe dla każdego.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

A

Actio Directa

Agent Ubezpieczeniowy

Aktuariusz

Alokacja składki

Amortyzacja części

Asekurator

ASO

Assistance

Audatex

Autocasco

Automatyczne wznowienie OC

B

Beneficjent

BLS

Bonus-malus

Broker ubezpieczeniowy

Budowla

Budynek

Business interruption

C

Casco

Cedent

Centrum alarmowe

Certyfikat ubezpieczenia

Cesja ubezpieczenia

Cesjonariusz

Choroba przewlekła

Choroba tropikalna

Concierge assistance

D

Dewastacja

Direct

Dobrowolne ubezpieczenia

Doubezpieczenie

E

EKUZ

Elementy ruchome

Elementy stałe

F

FLEXA

Franszyza integralna

Franszyza kilometrowa

Franszyza redukcyjna

Fraud ubezpieczeniowy

Fundator

Fundusz ubezpieczeniowy

H

Holowanie pojazdu

I

Identyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego

Indeksacja składki

Instalacja

K

Karencja ubezpieczeniowa

Klauzula abuzywna

Klauzula alkoholowa

Klauzula ubezpieczeniowa

KNF

Koasekuracja

Kodeks drogowy

Kolizja

Komisarz awaryjny

Kompensacja szkody

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Koszty leczenia

Koszty ratownictwa

Koszty repatriacji

Koszty transportu

Kradzież pojazdu

Kradzież z włamaniem

Kwota wykupu ubezpieczenia

L

Leczenie szpitalne

Liczba osobodni

Likwidacja szkody

M

Matematyka aktuarialna

Metoda kosztorysowa

Metoda serwisowa

Miesiąc polisowy

Multiagent

Mury

N

Nadubezpieczenie

Nadzór finansowy

Nadzór ubezpieczeniowy

Nagłe zachorowanie

Najem okazjonalny

Naprawa bezgotówkowa

Naprawa na częściach oryginalnych

Niedoubezpieczenie

Nieszczęśliwy wypadek

O

Obiekt małej architektury

Obowiązkowe ubezpieczenia

OC krótkoterminowe

OC odpowiedzialność cywilna

OC w życiu prywatnym

Ochrona prawna

Ochrona zniżek

Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Odszkodowanie

Okres odpowiedzialności

Osoba uposażona

Oświadczenie sprawcy kolizji wypadku

OWCA

P

Palna konstrukcja

PML – Possible Maximum Loss

Pojazd historyczny i zabytkowy

Polisa posagowa

Polisa ubezpieczeniowa

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Pomieszczenie przynależne

Porozumienie wielostronne

Poważne zachorowanie

Powódź

Procedura likwidacyjna

Przejęcie wraku samochodu

Przepięcie

R

Rabunek

Rażące niedbalstwo

Reasekuracja

Reguła proporcjonalności

Rekalkulacja składki

Renta ubezpieczeniowa

Rentowność nieruchomości

Reprezentant ds. roszczeń

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Rozbój

Rozliczanie szkody komunikacyjnej

Ryzyko ubezpieczeniowe

S

Samochód zastępczy

Składka ubezpieczeniowa

Smart Casco

Sporty ekstremalne

Stała suma ubezpieczenia AC

Suma gwarancyjna

Suma ubezpieczenia

Szkoda całkowita

Szkoda częściowa

Szkoda osobowa

Szkoda ubezpieczeniowa

Szkoda w mieniu

T

Trwały uszczerbek na zdrowiu

U

Ubezpieczający

Ubezpieczenia all risk

Ubezpieczenia dla jednostek samorządu terytorialnego

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie bezterminowe

Ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie kradzieżowe Autocasco (AC)

Ubezpieczenie mieszane

Ubezpieczenie na cudzy rachunek

Ubezpieczenie na życie i dożycie

Ubezpieczenie od utraty zysków

Ubezpieczony

Ubezpieczyciel

Udział własny w szkodzie

Umowa dorozumiana

Umowa grupowa

Umowa indywidualna

Umowa podstawowa

Umowa przechowania

Umowa rozszerzona

Umowa terminowa

Umowa ubezpieczenia

Underwriter

Uprawnienia do kierowania pojazdami

Uproszczona likwidacja szkody

W

Wadium

Wadium po nowelizacji PZP

Warsztat autoryzowany

Wartość odtworzeniowa

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rzeczywista

Wiek polisowy

Wiza turystyczna

Wniosek ubezpieczeniowy

Współwłasność

Wszystkie ryzyka all risk

Wykup polisy ubezpieczeniowej

Wyłączenia odpowiedzialności

Wyłudzenie ubezpieczenia

Wypadek drogowy

Wypadek ubezpieczeniowy

Z

Zabezpieczenia własne

Zadośćuczynienie

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres terytorialny ubezpieczenia

Zalanie

Zdarzenie losowe

Zniżka na ubezpieczenie

Zwyżka na ubezpieczenie