Beezpośrednia likwidacja szkody

Ubezpieczenie 
pomoc prawna

Wraz z zakupem ubezpieczenia lub już w trakcie trwania ochrony, możesz skorzystać z naprawdę użytecznych usług. Na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania w sprawie pomocy prawnej. Oblicz cenę

Najczęściej zadawane pytania
dotyczące pomocy prawnej.

W jakiej sytuacji działa ten produkt?

Gdy masz problem natury prawnej, związany z posiadaniem i użytkowaniem pojazdunp 

  • Spowodowałeś wypadek lub wykroczenie drogowe.  
  • Policja zatrzymała Twoje prawo jazdy. 

Jak działa Pomoc Prawna?

Pomoc prawna w zakresie doradztwa działa: 

 • w przypadku szkód komunikacyjnychzatrzymania prawa jazdy lub zatrzymanidowodu rejestracyjnego, 
 • w prawie karnym w komunikacji drogowej lub wykroczeń drogowych. 

Pomoc Prawna w zakresie reprezentacji prawnej działa: 

 • w postępowaniu cywilnym, 
 • jako oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o wykroczenie, 
 • w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o wykroczenie, w tym reprezentacji Ubezpieczonego na etapie postępowania przygotowawczego lub na etapie czynności wyjaśniających. 

Pomoc Prawna pokrywa koszty: 

 • związane ze sprawami sądowymi w tym dojazd do spraw sądowych za granicami Polski, jeśli obecność jest obowiązkowa, 
 • wynagrodzenia Prawnika z tytułu reprezentacji Ubezpieczonego w postępowaniu administracyjnym, 
 • postępowania administracyjnego z tytułu reprezentacji Ubezpieczającego przed organami administracji państwowej i samorządowej (w tym opłaty), 
 • Poręczenia majątkowego, przewidzianego w prawie karnym dla uniknięcia tymczasowego ubezpieczenia (obowiązek zwrotu tej sumy). 

Co nie jest objęte ubezpieczeniem Pomoc Prawna?

 • Konsekwencje zdarzeń wynikające z roszczeń wobec osób objętych ubezpieczeniem w ramach jednej umowy AC oraz roszczeń w stosunku do osoby ubezpieczającej. 
 • Konsekwencje zdarzeń wynikające z roszczeń wobec Beesafe. 
 • Konsekwencje zdarzeń dotyczące naruszenia przepisów określających warunki wykonywania przewozu lub transportu drogowego, spraw o naruszenie przepisów o czasie pracy kierowców oraz naruszenie innych przepisów regulujących zasady transportu lub przewozu osób lub rzeczy. 
 • Konsekwencje zdarzeń dotyczące spraw o popełnienie przestępstw lub wykroczeń skarbowych lub naruszenie przepisów podatkowych. 

Co zyskujesz?

 • Możesz skorzystać bez ograniczeń z telefonicznych porad prawnych.  
 • Możesz skorzystać z dwóch opinii prawnych, które prześlemy do Ciebie e-mailem. 
 • Masz dostęp do sprawdzonych wzorów dokumentów prawnych, o które trudno w internecie, np. pism procesowych w postępowaniu karnym lub cywilnym i wielu innych. 
 • Możesz skorzystać z porad prawnika twarzą w twarz. Pokryjemy koszty takiej porady do maksymalnej kwoty 500 zł. 

Co zyskujesz?

 • Pieniądze, które wypłacimy Ci w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku. 
 • Zabezpieczenie finansowe rodziny w przypadku Twojej śmierci. 

Szybko oblicz składkę ubezpieczenia OC/AC