Asekurator

Asekurator to mniej popularne określenie ubezpieczyciela, zakładu ubezpieczeń czy po prostu towarzystwa ubezpieczeniowego – podmiotu odpowiedzialnego za udzielenie ochrony w ramach polisy.

Na czym polega rola asekuratora?

Zawarcie umowy z osobą ubezpieczającą się, zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty określonego świadczenia w przypadku wystąpienia danego ryzyka ubezpieczeniowego. Podstawą regulującą przebieg wypłaty są zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Rolą asekuratora jest podjęcie się zobowiązania ubezpieczeniowego wobec osoby ubezpieczającej się. 

Formy prowadzenia działalności 

Zastosowanie miana asekuratora jest dość uniwersalne. Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie te podmioty świadczą usługi w zakresie ubezpieczeń. Co jednak najważniejsze – nie działają one w ten sam sposób. Funkcjonują na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a działać mogą jako spółka akcyjna, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych czy spółka europejska. 

Przed uzyskaniem niezbędnej koncesji, podmiot musi określić formę prowadzonej działalności. Towarzystwo zarejestrowane jako spółka akcyjna ma obowiązek używania w nazwie zwrotów: “towarzystwo ubezpieczeń”, “zakład ubezpieczeń” czy “towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji”. Zasady jego funkcjonowania są banalnie proste – zakład sprzedając polisy, zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w razie wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego. 

Podmiot prowadzący działalność w ramach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW) działa na zasadzie wzajemnego ubezpieczenia. Oznacza to, że środki wpłacane przez klientów stanowią kapitał przeznaczony do wypłaty świadczeń z tytułu zawartych umów, a sami ubezpieczeni stają się automatycznie członkami TUW-u. To, co wyróżnia TUW na tle innych asekuratorów, to fakt, że nie prowadzi ono działalności komercyjnej.

Ostatnią z form jest spółka europejska (UE, EFTA) – pod jej szyldem mogą działać zagraniczne firmy, które mają swoją siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej lub EFTA.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z