BLS

BLS, czyli Bezpośrednia Likwidacja Szkód, to system działający na podstawie cywilnoprawnego porozumienia zakładów ubezpieczeń i polegający na tym, że wypłatą odszkodowania lub naprawą zniszczonego pojazdu zajmuje się towarzystwo, w którym poszkodowany wykupił ubezpieczenie OC, a nie ubezpieczyciel sprawcy wypadku. 

Jak działa Bezpośrednia Likwidacja Szkód? 

Standardowy proces likwidacji szkody z OC zakłada pokrycie kosztów naprawy czy wypłatę odszkodowania osobie poszkodowanej, przez towarzystwo sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel poszkodowanego nie odgrywa w tym procesie żadnej roli. System Bezpośredniej Likwidacji Szkód, czyli BLS oznacza jednak, że poszkodowany może zgłosić się po świadczenie do swojego ubezpieczyciela, a nie towarzystwa, w którym to sprawca miał polisę. Dopiero w dalszej kolejności, zakład ubezpieczeń poszkodowanego występuje do ubezpieczyciela sprawcy o odzyskanie wypłaconej kwoty odszkodowania. Mechanizm ten ma usprawnić proces likwidacji szkody, przyspieszyć wypłatę odszkodowania i zwolnić poszkodowanego z konieczności załatwiania formalności u ubezpieczyciela sprawcy. Skorzystanie z Bezpośredniej Likwidacji Szkód jest możliwością, a nie koniecznością. 

Więcej na temat Bezpośredniej Likwidacji Szkód w Beesafe przeczytasz na stronie https://beesafe.pl/bezposrednia-likwidacja-szkod/

Jakie są warunki skorzystania z BLS? 

Bezpośrednia Likwidacja Szkód nie jest standardem. Uzyskanie odszkodowania przez swoje towarzystwo ubezpieczeń nie zawsze będzie możliwe. Podstawowym wymaganiem umożliwiającym skorzystanie poszkodowanemu z BLS, jest przystąpienie jego towarzystwa ubezpieczeniowego do tego systemu. To jednak nie wszystko! Aby szkoda mogła zostać zlikwidowana w systemie BLS, muszą zostać spełnione pewne warunki. 

  • w zdarzeniu nie mogą uczestniczyć więcej niż dwa pojazdy,
  • brak szkód na osobach,
  • do zdarzenia musi dojść na terenie Polski,
  • zakład ubezpieczeń sprawcy musi działać na terenie Polski,
  • szkoda została zgłoszona jedynie do towarzystwa poszkodowanego,
  • sprawa nie trafiła do sądu.

PAMIĘTAJ! 

Jeśli chcesz skorzystać z likwidacji szkody w systemie BLS, do systemu tego musi przystąpić zarówno Twoje towarzystwo, jak i ubezpieczyciel sprawcy wypadku.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z