Casco

Casco to ubezpieczenie środków transportu, ich wyposażenia, a także ładunku. Ochrona obejmuje takie zdarzenia jak kradzież, spalenie, rozbicie czy uszkodzenie przez osoby trzecie. 

Rodzaje casco

Casco to ubezpieczenie szeroko pojętych środków transportu oraz ich wyposażenia, na wypadek różnych zdarzeń losowych. Wyróżnić możemy między innymi casco lotnicze, casco morskie czy kolejowe. Do najpopularniejszej podgrupy należy bez wątpienia casco pojazdów mechanicznych, czyli klasyczne Autocasco. Zakres ochrony casco nie jest regulowany ustawowo, a co za tym idzie – każde towarzystwo ma pełną dowolność w wyszczególnieniu ryzyk, od których może ubezpieczyć. Cena polisa będzie uzależniona od zakresu ochrony. 

Co obejmuje autocasco? 

Podgrupą cieszącą się największą popularnością jest ubezpieczenie AC, czyli autocasco pojazdów mechanicznych. Jest to nieobowiązkowy rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego, które chroni przed szkodami na pojeździe powstałymi z własnej winy, na skutek działania sił natury, aktów wandalizmu czy utraty pojazdu w wyniku kradzieży. 

Wśród polis casco możemy wyróżnić także casco kolejowe, które zadziała na przykład w momencie zawalenia się wiaduktu na pociąg, czy casco morskie, z którego odszkodowanie otrzyma właściciel statku, który zatonął. 

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie casco?

Ponieważ zakres casco może być dowolnie regulowany i dostosowywany do potrzeb klienta, przed wyborem polisy, warto przedstawić ubezpieczycielowi swoje potrzeby i oczekiwania. Jeśli już zdecydujemy się na konkretną polisę casco, zwróćmy uwagę na szczegółowy zakres zdarzeń, przed którymi chroni. Ważna jest wysokość sumy ubezpieczenia, a także to, czy jest ona stała przez cały okres trwania polisy, czy maleje wraz z czasem. W przypadku wyboru casco zweryfikujemy także zapisy w OWU dotyczące wkładu własnego czy sposobu wyceny i likwidacji szkody.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z