Centrum alarmowe

Centrum alarmowe to podmiot świadczący usługi assistance, działający w imieniu danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Najczęściej funkcjonuje jako alarmowy numer telefonu, pod którym stacjonują doświadczeni pracownicy posiadający niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w organizowaniu pomocy. Centrum alarmowe gwarantuje całodobową pomoc 7 dni w tygodniu.

Centrum alarmowe pierwszym kontaktem z ubezpieczycielem

Centrum alarmowe jest pierwszym podmiotem ze strony ubezpieczyciela, z którym powinniśmy skontaktować się w momencie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego lub wtedy, gdy potrzebujemy wsparcia. Centrum alarmowe ubezpieczyciela funkcjonuje jako 24-godzinna infolinia, obsługiwana przez doświadczonych w organizowaniu pomocy koordynatorów. Ich zadaniem jest przyjęcie zgłoszenia o szkodzie, przeprowadzenie ubezpieczonego przez kolejne kroki procesu pomocowego oraz zapewnienie samej pomocy. Jej zakres będzie dyktowany wariantem posiadanego ubezpieczenia. 

Jaką pomoc gwarantuje Centrum alarmowe?

Zakres wsparcia, jakie gwarantuje Centrum Alarmowe, uzależniony jest od rodzaju posiadanego ubezpieczenia oraz jego wariantu. Dla przykładu – w przypadku ubezpieczeń podróżnych, za pomocą Centrum Alarmowego możemy umówić wizytę u lekarza czy zorganizować transport medyczny. Koordynatorzy pomogą także w nagłych sytuacjach związanych z koniecznością zmiany trasy podróży czy rezerwacją noclegów, a także zapewnieniem opieki dla dzieci.

Nieco inne wsparcie będzie zapewnione w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego Assistance. W tym przypadku, Centrum alarmowe jest pierwszym podmiotem, do którego powinniśmy zgłosić się po pomoc. W nagłej sytuacji na drodze, czy to związanej z brakiem benzyny czy usterką samochodu uniemożliwiającą dalszą podróż, konsultant zorganizuje pomoc w ramach ubezpieczenia. 

Jak zgłosić szkodę do Centrum Alarmowego? 

Celem usprawnienia procesu zgłoszenia szkody, przed skontaktowaniem się z Centrum Alarmowym, warto przygotować podstawowe informacje. W celu uzyskania pomocy, będziemy musieli podać imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, a także numer polisy. Konieczne będzie opisanie w skrócie zdarzenia ubezpieczeniowego oraz określenie pomocy, jakiej potrzebujemy. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z