Certyfikat ubezpieczenia

Certyfikat ubezpieczenia to dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Nie stanowi on jednak dowodu ważności ochrony. Wydawany jest podczas zakupy polisy ubezpieczeniowej.

Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, czyli certyfikat ubezpieczenia, zawiera najważniejsze dane związane z polisą. Przykładowo, w przypadku ubezpieczenia OC – certyfikat ubezpieczenia będzie zawierał dane ubezpieczającego, a także dane dotyczące samego pojazdu. Na dokumencie musi znaleźć się okres obowiązywania polisy, jej numer oraz dane ubezpieczyciela. Certyfikat nie stanowi dowodu ważności ubezpieczenia, a jedynie zawarcia umowy. 

Certyfikat ubezpieczenia OC

Jeszcze jakiś czas temu, kierowcy mieli obowiązek posiadania przy sobie dowodu zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Choć certyfikat ubezpieczenia nie świadczy o ważności polisy, tak w przypadku ubezpieczenia OC, był on wystarczającym potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia, honorowanym przez wszystkie służby. Przepisy jednak uległy zmianie i od 1 października 2018 roku kierowcy samochodów zarejestrowanych w Polsce, nie muszą wozić ze sobą potwierdzenia ubezpieczenia OC. Wszelkie dane dotyczące polisy samochodu, służby mogą sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów. 

Wyjątkiem są jednak podróże zagraniczne – każdy zmotoryzowany, wybierając się samochodem poza granice Polski, musi mieć przy sobie dowód zawarcia ubezpieczenia. Zagraniczne służby nie mają bowiem dostępu do polskich baz danych. 

Jak otrzymać certyfikat ubezpieczenia? 

Dokument wydawany jest bezpośrednio przy zakupie polisy. Jeśli transakcja została dokonana za pośrednictwem internetu, certyfikat ubezpieczenia zostanie przesłany na maila wraz z umową. W przypadku zgubienia certyfikatu ubezpieczenia, ubezpieczony podczas trwania polisy, może w każdej chwili zgłosić się do towarzystwa z prośbą o ponowne wystawienie dokumentu. Coraz więcej towarzystw umożliwia otrzymanie duplikatu drogą onlinową, poprzez indywidualne konto klienta.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z