Choroba przewlekła

Choroba przewlekła jest schorzeniem charakteryzującym się długim czasem trwania oraz wolnym przebiegiem zmian chorobowych. Z terminem tym spotkamy się zawsze w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych, polis na życie czy polis turystycznych. Warto zwrócić szczególną uwagę na to, jak dany ubezpieczyciel definiuje chorobę przewlekłą. 

Choroba przewlekła według WHO

Istnieje wiele definicji choroby przewlekłej. Najbardziej powszechną jest jednak ta ustanowiona przez WHO. Według Światowej Organizacji Zdrowia, choroba przewlekła jest chorobą, która trwa długi okres czasu oraz charakteryzuje się wolnym postępem i nasileniem objawów chorobowych. WHO definiuje ją jako jakiekolwiek zaburzenie lub odchylenie od normy zdrowotnej, w którym występuje chociażby jedna z poniższych cech: 

 • trwałość, 
 • pozostawienie po sobie inwalidztwa,
 • spowodowanie nieodwarcalnych zmian patologicznych,
 • konieczność długotrwałego nadzoru i opieki.

Choroby przewlekłe zaliczane są do grupy schorzeń nieuleczalnych, które trwają całe życie. W zależności od kolejnych etapów choroby, wymagane jest wdrożenie różnych metod leczenia. 

Choroba przewlekła definiowana przez TU

Towarzystwa ubezpieczeniowe obejmujące ochroną życie i zdrowie ubezpieczonych, zwracają szczególną uwagę na choroby przewlekłe. Zazwyczaj charakteryzują ją jako stan chorobowy, charakteryzujący się długotrwałym przebiegiem i powolnym rozwojem. Warto jednak dokładnie zapoznać się z pojęciem choroby przewlekłej przyjętej przez TU,  aby zweryfikować jakie schorzenia dany ubezpieczyciel zalicza do tej grupy. Definicję znajdziemy w OWU. 

Warto zaznaczyć, że większość ubezpieczycieli, w podstawowym pakiecie opieki, wyłączają swoją odpowiedzialność w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku choroby przewlekłej lub jej nagłego nasilenia. Osoby chorujące przewlekle powinny zdecydować się na rozszerzenie standardowego ubezpieczenia. 

Przykłady chorób przewlekłych

Wśród najczęściej występujących chorób przewlekłych możemy wyróżnić: 

 • nowotwory,
 • cukrzycę,
 • astmę,
 • nadciśnienie,
 • choroby układu krążenia,
 • niedoczynność tarczycy,
 • silne alergie, 
 • epilepsja,
 • choroby autoimmulogiczne.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z