Choroba tropikalna

Choroba tropikalna to choroba występująca głównie w krajach o klimacie tropikalnym i subtropikalnym. Wywoływane są przez bakterie, wirusy, grzyby czy pasożyty. Do zakażenia chorobą tropikalną może dojść za pośrednictwem wektorów, czyli komarów, kleszczy czy muszek.

Specyfika chorób tropikalnych

Choroby tropikalne charakterystyczne są dla krajów tropikalnych czy subtropikalnych. Do takich zaliczamy między innymi Tajlandię, Wietnam, Dominikanę, Kenię czy Meksyk. Występowanie tego rodzaju chorób związane jest nie tylko z samym klimatem, ale także warunkami socjoekonomicznymi, niższym standardem higienicznym, odmienną florą bakteryjną czy występowaniem przenosicieli. 

Wiele chorób, na które możemy zapaść podczas podróży do krajów tropikalnych ma związek jedynie z inną florą bakteryjną, do której europejskie organizmy nie są przyzwyczajone. Szacuje się, że od 20 do 50 proc. osób powracających z krajów tropikalnych cierpi na różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne. Najczęściej są to infekcje przewodu pokarmowego czy wysypki skórne. Jednak niektóre z chorób tropikalnych są bardzo groźne i mogą prowadzić do śmierci. 

Przykłady chorób tropikalnych

Wśród najpopularniejszych chorób tropikalnych możemy wyróżnić: 

  • malarię, 
  • dur brzuszny,
  • choroba legionistów,
  • ameboza,
  • denga,
  • gorączka krwotoczna,
  • japońskie zapalenie mózgu,
  • histoplazmowa.

Jak chronić się przed chorobami tropikalnymi?

W przypadku chorób tropikalnych bardzo ważna jest profilaktyka. Warto pomyśleć o niej jakiś czas przed wyjazdem. Jeśli planujemy podróż do krajów tropikalnych, wcześniej warto wybrać się do lekarza medycyny tropikalnej i skonsultować, jaką profilaktykę powinniśmy podjąć przed wyjazdem w konkretne miejsce. W zależności od obranego kierunku, zalecane będą różne rodzaje szczepień. W niektórych krajów szczepienia mogą być obowiązkowe. Podczas pobytu obowiązkowe jest przestrzeganie najwyższych zasad higieny. Ponadto, częste mycie rąk, dokładne mycie owoców i warzyw czy unikanie posiłków w miejscach o niskim standardzie higienicznym – to wszystko może uchronić nas przed wieloma problemami ze strony przewodu pokarmowego.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z