Doubezpieczenie

Doubezpieczenie to dodatkowa umowa ubezpieczenia, która zawierana jest do wykupionej wcześniej polisy. Umowę doubezpieczenia zawiera się w celu zwiększenia sumy ubezpieczenia tak, aby mienie zostało objęte ochroną ubezpieczeniową, która w pełni odpowiada jego wartości. 

Doubezpieczenie po wypłacie odszkodowania

Doubezpieczenie stanowiące dodatkową umowę do zawartej wcześniej polisy, przyda się szczególnie wtedy, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam odszkodowanie, co automatycznie zmniejsza pozostałą sumę ubezpieczenia. Oznacza to, że limit, do którego ubezpieczyciel będzie odpowiadał w przyszłości, zostanie pomniejszony dokładnie o kwotę odszkodowania, która została wypłacona. W momencie wystąpienia kolejnej szkody, może się okazać, że suma ubezpieczenia jest niewystarczająca na jej pokrycie. Co w takiej sytuacji? Czy musimy czekać na koniec polisy, aby odnowić ją z pełną sumą ubezpieczenia? Tutaj z pomocą przyjdzie nam doubezpieczenie.

Doubezpieczenie spowoduje przywrócenie pełnej sumy ubezpieczenia, co będzie wiązało się z opłaceniem dodatkowej składki. Tutaj z kolei musimy mieć na uwadze fakt, że ze względu na dotychczasowy przebieg ubezpieczenia i powstałą szkodę, składka ta może być nieco wyższa od pierwotnej. Z możliwości doubezpieczenia można skorzystać w dowolnym momencie trwania polisy.

Doubezpieczenie a wzrost wartości mienia

Wypłacenie odszkodowania to nie jedyna sytuacja, w której sens będzie miało doubepzieczenie. To przyda się także w sytuacji, gdy dojdzie do wzrostu wartości mienia. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia na przykład w momencie generalnego remontu mieszkania. Wówczas, w polisie mieszkaniowej zapisana będzie znacznie niższa wartość mienia. W tej sytuacji warto zdecydować się na doubezpieczenie, aby suma ubezpieczenia w pełni odpowiadała wartości ubezpieczonego mienia.

Doubezpieczenie a kredyt hipoteczny 

Zawarcie dodatkowej umowy w postaci doubezpieczenia będzie miało sens także wtedy, gdy bank, w którym zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny, wycenił nieruchomość na wyższą kwotę niż ta zawarta w polisie.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z