EKUZ

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument potwierdzający prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ, podczas tymczasowego pobytu na terenie państwa członkowskiego UE/EFTA. 

Gdzie obowiązuje karta EKUZ? 

Karta EKUZ stanowi dowód ubezpieczenia zdrowotnego i uprawnia do korzystania ze świadczeń na koszt NFZ. Posiadacze Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą skorzystać z pomocy medycznej podczas pobytu na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. 

Jakie świadczenia gwarantuje EKUZ? 

Karta EKUZ z pewnością nie zastąpi kompleksowego ubezpieczenia turystycznego. Uprawnia ona do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacjach nagłych, w zakresie niezbędnym do ratowania zdrowia i życia. Nie pokryje ona zatem wszystkich wydatków, na jakie narażony będzie turysta w razie wypadku czy poważnego zachorowania podczas zagranicznego pobytu. Zakres ochrony, jaką gwarantuje, jest zróżnicowany w zależności od kraju, na terenie którego będziemy się nią posługiwać. Posiadacze EKUZ mogą liczyć na taką pomoc, jaka w ramach publicznej służby zdrowia, przysługuje obywatelom danego terytorium. 

Czego nie pokrywa karta EKUZ? 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zagwarantuje nam pomoc w ramach publicznej służby zdrowia tylko w sytuacji, gdy zostanie ona uznana na niezbędną z medycznego punktu widzenia. Poza tym zadziała ona jedynie w tych placówkach, które mają podpisaną umowę z lokalnym ubezpieczycielem. Nie pokryje ona chociażby kosztów ratownictwa, transportu medycznego czy planowanych zabiegów. 

Jak wyrobić kartę EKUZ? 

Kartę EKUZ może otrzymać każda osoba zgłoszona do ubezpieczenia. Wnioskować można o nią online lub składając wniosek w placówce NFZ. Okres ważności dokumentu uzależniony będzie od tego, na kogo zostanie on wydany. Standardowo ważność takiej karty to 12 miesięcy. Na krótszy okres zostanie ona wydana osobom bezrobotnym, z kolei na ochronę co najmniej 2-letnią mogą liczyć emeryci i renciści. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z