FLEXA

FLEXA to podstawowy zakres ubezpieczenia nieruchomości o mocno ograniczonym i jasno sprecyzowanym zakresie ochrony. Ubezpieczenie typu FLEXA zapewnia ochronę tylko w przypadku czterech konkretnych zdarzeń losowych: pożar, uderzenie pioruna, wybuch i katastrofa lotnicza. 

Kiedy zadziała ubezpieczenie FLEXA?

Z terminem FLEXA spotkamy się w przypadku ubezpieczenia nieruchomości. Powstał on od pierwszych liter angielskich określeń zdarzeń losowych, od których gwarantuję ochronę. Ubezpieczenie FLEXA chroni jedynie od :

  • Fire – pożar,
  • Lighting – uderzenie pioruna,
  • EXplosion – wybuch,
  • Aircraft crash landing – katastrofa lotnicza.

Ubezpieczenie FLEXA to ochrona obejmująca wyłącznie szkody powstałe na skutek zdefiniowanych zdarzeń, czyli takich, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale możemy je nazwać. Polisa gwarantuje ochronę w przypadku szkody powstałej wskutek ryzyk ujętych w ubezpieczeniu. W tym przypadku będzie to jedynie pożar, uderzenie pioruna, eksplozja czy katastrofa lotnicza. Warto pamiętać, że ubezpieczenie obejmuje jedynie budynek, czyli mury i elementy stałe. Jeśli w wyniku pożaru czy uderzenia pioruna, szkodzie ulegnie wyposażenie nieruchomości, wówczas ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. To byłoby jednak możliwe w przypadku wykupienia także ubezpieczenia elementów ruchomych. 

Ubezpieczenie FLEXA a ALL RISK

Cechą charakterystyczną polis typu FLEXA jest mocno ograniczony zakres odpowiedzialności. Tego typu ubezpieczenie może być natomiast wymagane przez bank, w przypadku kredytu hipotecznego. Jeśli chcemy jednać objąć nieruchomość kompleksową ochroną, warto zadbać o dodatkowe rozszerzenia. W zależności od towarzystwa, polisa ta może być dowolnie rozszerzana o kolejne ryzyka. Zakres ubezpieczenia na jaki się zdecydujemy warto dokładnie przeanalizować, aby później uniknąć niemiłych zaskoczeń. Polisy typu FLEXA są przeciwieństwem ubezpieczeń typu all risk, które chronią przed każdego rodzaju ryzykiem.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z