Franszyza kilometrowa

Franszyza kilometrowa oznacza odległość, od której rozpoczyna się odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczenia assistance. Zazwyczaj oznacza ona minimalną odległość od miejsca zamieszkania właściciela pojazdu do miejsca zdarzenia. 

Czego dotyczy franszyza kilometrowa?

Franszyza kilometrowa jest ograniczeniem stosowanym w przypadku ubezpieczenia Assistance. Stanowi ona wartość wyrażoną w kilometrach i zazwyczaj mierzona jest od domu właściciela pojazdu. Oznacza minimalną odległość, od której rozpoczyna się odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego. Franszyza kilometrowa może różnić się w zależności od usługi. Ubezpieczyciel może przewidywać inne wartości franszyzy kilometrowej zarówno w kwestii holowania pojazdu, organizacji noclegu czy wynajmu samochodu zastępczego. 

Ograniczenia kilometrowe w ubezpieczeniu Assistance

Wszelkie informacje dotyczące istnienia i wielkości franszyzy kilometrowej, zawarte powinny być w OWU. Zatem co oznacza franszyza kilometrowa ustalona na przykład na 50 kilometrów? Posiadacz takiego ubezpieczenia, na wsparcie towarzystwa w zakresie Assistance, będzie mógł liczyć tylko i wyłącznie wtedy, gdy do zdarzenia dojdzie w odległości co najmniej 50 kilometrów od miejsca zamieszkania. 

Warto zwrócić szczególną uwagę na ten zapis, bowiem taki rodzaj polisy nie sprawdzi się w przypadku osób, które nie wybierają się w dalsze podróże samochodowe, a wsparcia towarzystwa przy awarii z samochodem, potrzebowałyby nawet pod domem. 

Jeśli jesteśmy w stanie poradzić sobie z niewielkimi awariami w niedalekiej odległości od miejsca zamieszkania, a wsparcia potrzebowalibyśmy jedynie podczas dalszych podróży, wówczas warto określić franszyzę kilometrową na większe odległości. Takie rozwiązanie pozwoli też na obniżenie składki ubezpieczeniowej.

Przykład

Pani Joanna posiada ubezpieczenie Assistance z franszyzą kilometrową ustaloną na 25 kilometrów. Niedługo po tym, jak wyruszyła w podróż, złapała gumę. Ponieważ sama nie jest w stanie poradzić sobie z wymianą koła, zadzwoniła po wsparcie w ramach polisy Assistance. Niestety, ubezpieczyciel odmówił jej pomocy, ponieważ do zdarzenia doszło w odległości 15 kilometrów od miejsca zamieszkania. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z