Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna oznacza udział własny w odszkodowaniu. Jest to określona kwotowo lub procentowo wartość, o którą zostanie pomniejszone ewentualne odszkodowanie. Jeśli wartość szkody nie przekroczy wysokości franszyzy redukcyjnej ustalonej w umowie, wówczas świadczenie nie zostanie wypłacone. 

Udział własny w odszkodowaniu 

Franszyza redukcyjna, to obok franszyzy integralnej, pojęcie z którym możemy spotkać się w praktycznie każdym rodzaju ubezpieczeń. Najczęściej jednak, franszyza redukcyjna stosowana jest przez ubezpieczycieli w polisach komunikacyjnych. Oznacza ona udział własny w odszkodowaniu, czyli kwotę, którą ubezpieczyciel potrąci z każdego odszkodowania. Innymi słowy – jest to kwota, którą w przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony poprzez podpisanie umowy, deklaruje pokryć z własnej kieszeni. 

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Wysokość franszyzy redukcyjnej ustalana jest zazwyczaj indywidualnie z klientem. Im wyższa wysokość franszyzy redukcyjnej, tym niższa składka ubezpieczenia. Wobec tego może być ona dobrym rozwiązaniem w momencie, gdy chcemy obniżyć wysokość składki ubezpieczeniowej. Oszczędność może okazać się jednak pozorna, ponieważ w przypadku wystąpienia szkody, to z własnej kieszeni będziemy zobowiązani pokryć określoną część szkody. Pozostałą część pokryje zakład ubezpieczeń. 

Sytuacja będzie prezentować się nieco inaczej w momencie, gdy wartość szkody będzie niższa, niż przyjęta w umowie franszyza redukcyjna. W takim przypadku, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, a cała szkoda będzie musiała zostać pokryta z kieszeni ubezpieczonego. 

PRZYKŁAD: 

Pan Sławek, jako odpowiedzialny i przezorny kierowca, porusza się samochodem objętym ubezpieczeniem Autocasco. W umowie podpisanej przez Pana Sławka widnieje jednak zapis o franszycie redukcyjnej na poziomie 1000 złotych. Szkoda, która powstała na pojeździe została wyceniona na 2500 złotych. W takiej sytuacji, ubezpieczyciel wypłaci jedynie 1500 złotych odszkodowania, a pozostały tysiąc będzie stanowił wkład własny Pana Sławka. 

W sytuacji, gdyby szkoda została wyceniona na 800 złotych, Pan Sławek musiałby pokryć ją w całości z własnej kieszeni.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z