Indeksacja składki ubezpieczenia

Indeksacja składki to mechanizm stosowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe polegający na podwyższeniu składki ubezpieczenia po to, by chronić polisę przed skutkami inflacji. Indeksacja stosowana jest najczęściej w przypadku długotrwałych ubezpieczeń, w których składka opłacana jest regularnie.

Kiedy i jak następuje indeksacja składki?

Indeksacja składki to nic innego jak podwyższenie jej wysokości w celu ochrony od negatywnych skutków inflacji. Dokonywana jest raz w roku, w rocznicę podpisania umowy ubezpieczeniowej. Wówczas, wysokość składki zostaje podniesiona o wskaźnik inflacji, który ustalany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiany w umowie ubezpieczeniowej wchodzą w życie w dzień rocznicy jej podpisania pod warunkiem, że opłacona została nowa składka.

Jaki jest cel indeksacji składki?

Celem indeksacji składki jest zapewnienie ubezpieczonemu zachowania pełnej wartości świadczeń w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Wówczas suma ubezpieczenia utrzymywana jest na tym samym poziomie, pomimo inflacji. Indeksacja składki ubezpieczeniowej wiąże się jednak z podwyższeniem wysokości składki, a jednocześnie z podwyższeniem sumy ubezpieczenia.

Indeksacja składki w praktyce

Z indeksacją składki spotkamy się przede wszystkich w przypadku długoterminowych ubezpieczeń, które polegają na regularnym opłacaniu składek. Jednym z nich jest na przykład długoterminowa polisa na życie. Indeksacja składki w jej przypadku ma na celu utrzymanie stałej wysokości wartości ubezpieczenia. Brak indeksacji będzie wiązał się z regularnym obniżeniem wartości ubezpieczenia o skutki inflacji. 

Czy indeksacja składki jest konieczna? 

Składka ubezpieczeniowa może być indeksowana automatycznie lub systematycznie, jedynie na wniosek ubezpieczonego. Kwestie te reguluje się indywidualnie, a wszelkie informacje na ten temat ujęte są w OWU. Przyjęcie indeksacji nie jest jednak obowiązkowe, więc ubezpieczony może z niego zrezygnować. Pamiętajmy jednak, że brak indeksacji skutkuje spadkiem wartości polisy ubezpieczeniowej.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z