Klauzula alkoholowa

Klauzula alkoholowa to dodatek do ubezpieczenia turystycznego, który rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku szkody, do której doszło po spożyciu alkoholu. 

Kiedy ubezpieczenie turystyczne nie zadziała?

W przypadku standardowego ubezpieczenia turystycznego, wszelkie zdarzenia do jakich doszło pod wpływem alkoholu, znajdują się w wyłączeniach towarzystwa ubezpieczeniowego. Oznacza to, że jeśli doznamy uszczerbku na zdrowiu, a będziemy nietrzeźwi, ubezpieczyciel nie pokryje żadnych kosztów związanych z leczeniem czy skutkami zdarzenia.

Co daje klauzula alkoholowa?

Klauzula alkoholowa stanowi rozszerzenie standardowego ubezpieczenia turystycznego, które dzięki niej obejmuje zdarzenia, do których doszło pod wpływem alkoholu. Dotyczy ona dwóch elementów ubezpieczenia – kosztów leczenia oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Posiadanie klauzuli alkoholowej gwarantuje ubezpieczonemu pokrycie wszelkich kosztów związanych z leczeniem czy późniejszymi skutkami zdarzeń, bez względu na poziom alkoholu we krwi. 

Kiedy klauzula alkoholowa nie zadziała?

Klauzula alkoholowa zwiększa ryzyko ubezpieczeniowe jedynie w przypadku kosztów leczenia oraz ubezpieczenia NNW. Nie ma ona jednak zastosowania w przypadku ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Oznacza to, że jeśli będąc pod wpływem alkoholu, wyrządzimy krzywdę osobie trzeciej – ubezpieczyciel nie weźmie odpowiedzialności za to zdarzenie.

Przykład: 

Pan Marek jako roztropny turysta, przed wyjazdem na wakacyjne wojaże wykupił podstawowy pakiet ubezpieczenia turystycznego. W wyłączeniach odpowiedzialności towarzystwa widniał zapis, że ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia, do jakich dojdzie pod wpływem alkoholu. Pewnego dnia, po kolacji, Pan Marek wypił kilka drinków w hotelowym barze. Wracając do pokoju, poślizgnął się przy basenie i złamał rękę. Choć posiadał on ubezpieczenie turystyczne, wszelkie koszty leczenia musiał pokryć z własnej kieszeni. Dlaczego? Ponieważ był pod wpływem alkoholu. Gdyby wcześniej zdecydował się na rozszerzenie polisy o klauzulę alkoholową, mógłby liczyć na pomoc ubezpieczyciela.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z