Kolizja

Kolizja to zdarzenie drogowe, w którym straty mają wyłącznie charakter materialny. Nie skutkuje ona szkodami osobowymi. W odróżnieniu od wypadku, w przypadku kolizji nie ma osób, które odniosłyby jakiekolwiek obrażenia. W związku z tym nie powoduje ona konieczności wzywania policji na miejsce zdarzenia. 

Czym różni się kolizja od wypadku?

W mowie potocznej bardzo często utożsamiamy kolizję drogową i wypadek samochodowy. W rzeczywistości są to dwa zupełnie różne zdarzenia, które warto rozróżnić, ponieważ to od  jego specyfikacji będzie zależało to, jak powinniśmy się zachować. 

Kolizja drogowa to zdarzenie, w którym – w przeciwieństwie do wypadku – nikt nie ucierpiał, nie odniósł żadnych obrażeń ciała, które spowodowały naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia na więcej niż 7 dni. W ramach tego pojęcia mieszczą się więc drobne stłuczki czy inne zdarzenia drogowe, w których nie ma osób rannych. Uczestnikiem kolizji drogowej jest każda osoba, która brała udział w zdarzeniu. Mianem tym określa się również pasażerów. 

Reasumując, kolizja to zdarzenie, które nie zostało zakwalifikowane jako wypadek. W świetle Kodeksu karnego, kolizja uznawana jest za wykroczenie. 

Jak postępować w przypadku kolizji? 

W przypadku kolizji, czyli zdarzenia, w którym nikt nie odniósł obrażeń, nie ma konieczności wzywania policji. W takiej sytuacji należy jednak spisać oświadczenie o zdarzeniu, które będzie niezbędne w procesie uzyskania odszkodowania. Oświadczenie o zdarzeniu drogowym powinno zawierać niezbędne informacje dotyczące zarówno samych uczestników zdarzenia, jak i dokładny opis okoliczności. Nie może zabraknąć w nim danych osobowych uczestników zdarzenia, numerów rejestracyjnych pojazdów czy danych o polisie komunikacyjnej. Przyda się także dokładny opis zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdu. Dokument musi zostać podpisany przez obie strony kolizji. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z