Komisarz awaryjny

Komisarz awaryjny to osoba, która w przypadku zaistnienia szkód objętych ochroną ubezpieczeniową, sprawuje obowiązki ubezpieczyciela na terenie innego państwa. Działalność komisarza awaryjnego polega w szczególności na likwidacji szkód, dochodzeniu czy egzekwowaniu regresów. 

Kto gwarantuje pomoc w imieniu ubezpieczyciela w innym kraju? 

Ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych czy Autocasco obejmujące zakresem całą Europę – wszystkie te polisy powstały z myślą o zapewnieniu klientom pomocy właśnie wtedy, gdy jej najbardziej potrzebują. To z kolei wymusza konieczność zagwarantowania wsparcia na terenie nie tylko Polski, a także innych krajów. Właśnie w celu wsparcia klientów przebywających na terytorium innych krajów, powołano stanowisko komisarza awaryjnego. Może nim być osoba fizyczna lub prawna. Najczęściej jest nim jednak pracownik firmy, który często posiada także uprawnienia rzeczoznawcy.

Czym zajmuje się komisarz awaryjny? 

Jego rola sprowadza się do reprezentowania, a raczej zastępowania ubezpieczyciela na terenie innego kraju. Podejmuje on działanie w przypadku zaistnienia szkód czy awarii, które objęte są danym zakresem ubezpieczenia. Komisarz awaryjny zajmuje się zarówno procesem dochodzenia szkody, jej likwidacji czy egzekwowania regresów. To właśnie do niego może zwrócić się o pomoc osoba ubezpieczona, przebywająca w innym kraju. Jest on też właściwym podmiotem do udzielania informacji i pomocy w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 

W sytuacji, gdy zachodzi taka konieczność, pojawia się on na miejscu zdarzenia, by pomóc w ocenie szkód i udzielić niezbędnych informacji. Bardzo często jest on jednak zarezerwowany do większych kolizji i zdarzeń charakteryzujących się szkodami o wysokiej wartości. Komisarz awaryjny odpowiada także za przygotowanie wszelkiego rodzaju raportów, które w procesie wypłaty odszkodowania mają ogromne znaczenie. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z