Kompensacja szkody

Kompensacja szkody oznacza finansowe wyrównanie strat materialnych, które powstały w wyniku zdarzeń losowych. Wartość kompensacji ma umożliwić przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody, jednak nie może przekroczyć wartości rynkowej rekompensowanego mienia. 

Kompensacja szkody w ubezpieczeniu nieruchomości

Z kompensacją szkody mamy do czynienia najczęściej w przypadku ubezpieczeń nieruchomości. Oznacza ona odszkodowanie wyrównujące straty materialne, które nie może wynieść więcej, niż warte było mienie przed szkodą. Dlaczego? Ma ona na celu zrekompensowanie straty, a nie wzbogacenie się. Wysokość kompensacji musi być zatem adekwatna do rozmiarów powstałej szkody. 

Dlatego jeśli w przypadku zdarzenia losowego, np. pożaru, szkodzie ulegną sprzęty na wyposażeniu, kompensacja szkody będzie oznaczała wypłacenie odszkodowania w wysokości odpowiadającej kosztom remontu czy właśnie utraconych sprzętów. Ubezpieczony będzie mógł w ten sposób przywrócić nieruchomość do stanu sprzed pożaru.

Jakie są rodzaje kompensacji? 

Wyróżnia się dwa rodzaje kompensacji szkód: 

  • kompensacja faktyczna,
  • kompensacja ogólna.

Z pierwszym rodzajem kompensacji, kompensacją faktyczną, będziemy mieli do czynienia w przypadku realnych wydatków. Za takie możemy uznać na przykład koszty związane z remontem zniszczonego mienia. Drugi rodzaj, czyli kompensacja ogólna, ma z kolei na celu wyrównanie strat doznanych z tytułu niedogodności, bólu czy cierpienia związanego ze zdarzeniem ubezpieczeniowym. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z