Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Konsumpcja sumy ubezpieczenia nazywana jest inaczej redukcją sumy ubezpieczenia. Oznacza obniżenie sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie. 

Na czym polega konsumpcja sumy ubezpieczenia?

W przypadku każdej umowy zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym, mamy do czynienia z tak zwaną sumą ubezpieczenia. Jest to górna granica kwoty, do której za zdarzenie odpowiada ubezpieczyciel. Konsumpcja sumy ubezpieczenia jest niczym innym, jak zmniejszeniem jej wartości. Jest ona redukowana o kwotę równoważną wypłaconemu odszkodowaniu. Oznacza to, że każdorazowo po zaistniałej szkodzie, ubezpieczyciel obniży sumę odszkodowania o kwotę, którą wypłacił poszkodowanemu z tytułu ubezpieczenia. 

Przykład: 

Pan Rafał ubezpieczył swój samochód na kwotę 50 tysięcy złotych. Za szkodę, do której doszło z jego winy, otrzymał od ubezpieczyciela odszkodowanie w wysokości 15 tysięcy złotych. Oznacza to, że w wyniku konsumpcji sumy ubezpieczenia, jej wartość automatycznie spadła do 35 tysięcy złotych. 

Może się zatem zdarzyć, że w pewnym momencie suma ubezpieczenia będzie tak niska, że nie będzie możliwe zrekompensowanie szkody w całości. Czy można się przed tym ochronić? 

Jak uchronić się przed konsumpcją sumy ubezpieczenia?

Pierwszą z dostępnych na rynku opcji jest polisa z odnawialną sumą ubezpieczenia. Wówczas, niezależnie od kolizji i wypłaconych w trakcie okresu ubezpieczeniowego odszkodowań, suma ubezpieczenia nie ulegnie pomniejszeniu. Takie rozwiązanie wiąże się jednocześnie z podwyższeniem składki. 

Drugą opcją, która pozwoli na zachowanie sumy ubezpieczenia na stałym poziomie jest doubezpieczenie pojazdu. Oznacza to podniesienie jego wartości do aktualnej ceny rynkowej. Pojazd można doubezpieczyć po wystąpieniu szkody i wypłaceniu odszkodowania. Podobnie jak w pierwszym przypadku, będzie to wiązało się jednak z dodatkową składką ubezpieczenia. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z