Koszty leczenia

Koszty leczenia to koszty usług medycznych realizowanych dla osoby ubezpieczonej. Mianem tym określa się wszelkie wydatki poniesione w zagranicznych placówkach medycznych, takich jak gabinety lekarskie, przychodnie, szpitale, a czasem nawet apteki.

Na czym polega ubezpieczenie kosztów leczenia?

Koszty leczenia to wydatki poniesione za granicą i przeznaczone na pomoc medyczną. Realizowane są one dla osoby ubezpieczonej, która podczas zagranicznego pobytu rozchorowała się lub doznała wypadku, a jej życie i zdrowie było zagrożone. Ochrona ta obejmuje koszty leczenia, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia, a na celu mają przywrócenie stanu zdrowia do takiego, który umożliwi ubezpieczonemu powrót do kraju. 

Ubezpieczenie kosztów leczenia dotyczy świadczeń medycznych zarówno w placówkach publicznych, jak i w placówkach prywatnych.

Co obejmują koszty leczenia? 

Zakres, który obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia różni się w zależności od towarzystwa. Każdy z ubezpieczycieli ustala indywidualnie zakres świadczeń, które obejmuje dana polisa. Z reguły można jednak podzielić je na dwie podstawowe grupy – koszty, które związane są bezpośrednio z usługami medycznymi świadczonymi przez wyspecjalizowany personel medyczny, oraz koszty okołomedyczny, czyli pośrednio związane z leczeniem, ale nie polegające na ratowaniu życia czy zdrowia. 

Wobec tego koszty leczenia za granicą mogą obejmować między innymi: 

 • wizyty lekarskie,
 • badania medyczne,
 • porady i konsultacje medyczne,
 • pobyt i leczenie w szpitalu,
 • zabiegi ambulatoryjne,
 • operacje,
 • transport medyczny,
 • zakup leków i środków opatrunkowych,
 • leczenie związane z ciążą i porodem,
 • leczenie stomatologiczne w nagłych przypadkach,
 • ratownictwo.

Na co zwrócić uwagę w przypadku kosztów leczenia? 

Warto mieć na uwadze fakt, że zakres wydatków, które wchodzą w ubezpieczenie kosztów leczenia może być mocno zróżnicowany w przypadku poszczególnych polis. Dlatego tak ważne czytanie jest OWU i zwrócenie szczególnej uwagi na zakres polisy. Może się okazać, że ubezpieczenie nie obejmuje na przykład leczenia kobiet ciężarnych lub obejmuje je tylko do określonego tygodnia ciąży. Niektóre polisy gwarantują także pokrycie kosztów zakupu lekarstw czy transport medyczny do kraju ubezpieczonego.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z