Koszty repatriacji

Koszty repatriacji w ubezpieczeniu turystycznym, to koszty pokrycia transportu osoby ubezpieczonej do kraju, po wypadku lub nagłym zachorowaniu. Innymi słowy jest to transport medyczny do kraju. Ma on miejsce wówczas, gdy stan zdrowia osoby ubezpieczonej nie pozwala na podróż publicznymi środkami transportu.

Co to jest repatriacja?

W przypadku, gdy stan osoby ubezpieczonej nie pozwala na transport publicznymi środkami transportu, konieczne może okazać się zorganizowanie transportu medycznego. W zależności od stanu zdrowia osoby ubezpieczonej, która jest hospitalizowana za granicą wskutek nagłego zachorowania lub po wypadku, wskazany może być transport medyczny do kraju karetką, helikopterem czy samolotem. Rodzaj transportu dopasowany jest przede wszystkim do długości podróży, a także stanu zdrowia pacjenta. Najczęściej w podróży towarzyszy ubezpieczonemu lekarz lub pielęgniarka. 

Co obejmuje ubezpieczenie kosztów repatriacji?

Ubezpieczenie kosztów repatriacji obejmuje powrót ubezpieczonego do kraju w warunkach, które muszą być zgodne z zaleceniami lekarskimi. Miejscem docelowym może być miejsce zamieszkania chorego lub dowolna placówka medyczna. W ramach ubezpieczenia kosztów repatriacji odbywa się także transport zwłok.

Ile wynoszą koszty repatriacji?

Koszty transportu w przypadku krajów sąsiadujących z Polską, mogą wiązać się z kosztami na poziomie kilku tysięcy złotych. Jeśli jednak konieczny okaże się transport medyczny na przykład ze Stanów Zjednoczonych, wówczas rachunek może opiewać na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku braku ubezpieczenia, które pokrywa koszty transportu, wydatki te będzie musiał ponieść chory z własnej kieszeni. Ubezpieczenie kosztów repatriacji gwarantuje pokrycie wszelkich wydatków związanych z organizacją powrotu. Wydatki te są jednak pokrywane do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z