Kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem oznacza przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej, do którego doszło po uprzednim sforsowaniu zabezpieczeń. To z kolei wiązało się z użyciem siły lub innych narzędzi. Aby zdarzenie zostało zaklasyfikowane jako kradzież z włamaniem, na miejscu przestępstwa muszą pozostać pewne ślady, np. w postaci wybitych okien czy wyważonych drzwi. 

Kradzież czy kradzież z włamaniem? 

Kradzież z włamaniem jest jedną z najczęstszych przyczyn wypłacania odszkodowań z tytułu polisy mieszkaniowej. Jednak aby czyn został zaklasyfikowany właśnie jako kradzież z włamaniem, muszą zostać spełnione pewne przesłanki. Jedną z najważniejszych jest ta mówiąca o tym, że włamanie może mieć miejsce jedynie do zamkniętego pomieszczenia. 

Przykładowo – jeśli skradziony zostanie rower, który przypięty był łańcuchem do stojaka zlokalizowanego w wolnej przestrzeni, wówczas czyn ten zostanie zaklasyfikowany jako zwykła kradzież. Włamanie, czyli sforsowanie zabezpieczeń, w tym przypadku nie miało miejsca. Jeśli jednak rower zostanie skradziony z zamkniętego garażu, wówczas do czynienia będziemy mieli już w włamaniem. 

Kradzież z włamaniem a pokonanie przeszkody 

W każdej sytuacji, w której doszło do przywłaszczenia cudzego mienia, które poprzedzone było pokonaniem pewnych przeszkód umieszczonych przez właściciela, możemy mówić o kradzieży z włamaniem. Za przeszkodę uznaje się chociażby drzwi zamknięte na klucz czy skobel, czy zamknięte okna. Znaczący jest także sposób pokonania zabezpieczenia. 

Teoretycznie, aby zdarzenie zostało zaklasyfikowane jako kradzież z włamaniem, po czynie tym muszą pozostać pewne ślady. Mogą być nim chociażby wybite szyby. W przypadku braku jakichkolwiek śladów włamania, zdarzenie może zostać uznane za zwykłą kradzież. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z