Kwota wykupu ubezpieczenia

Kwota wykupu ubezpieczenia to suma pieniędzy, którą zakład ubezpieczeniowy wypłaca ubezpieczonemu, gdy ten rezygnuje z umowy przed terminem jej zakończenia. Z wykupem ubezpieczenia spotkamy się najczęściej w przypadku długoterminowych polis na życie. 

Na czym polega wykup ubezpieczenia?

W przypadku długoterminowych ubezpieczeń na życie, ubezpieczony ma możliwość zerwania umowy przed końcem jej trwania. W takiej sytuacji miejsce ma wykup ubezpieczenia, który polega na wpłaceniu sumy zgromadzonej na koncie polisowym osoby ubezpieczonej. Bardzo często jednak wcześniejsza rezygnacja z ubezpieczenia wiąże się z opłatą likwidacyjną. W takiej sytuacji, kwota wykupu ubezpieczenia zostanie pomniejszona o daną opłatę. Szczegóły dotyczące opłaty likwidacyjnej znajdziemy w OWU. 

Jakie są rodzaje wykupu ubezpieczenia?

Kwota wykupu ubezpieczenia jest niczym innym jak łączną sumą środków, jakie zgromadzone zostały na koncie ubezpieczonego. W zależności od rodzaju ubezpieczenia, wyróżniamy dwa rodzaje wykupu polisy: 

  • wykup gwarantowany – w przypadku ubezpieczeń życiowych,
  • wykup niegwarantowany – w ubezpieczeniach ochronno-inwestycyjnym.

Wykup kwoty ubezpieczenia może mieć także charakter całkowity lub częściowy. W przypadku tego pierwszego, mamy do czynienia z całkowitym zerwaniem umowy i zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku wykupu częściowego, wypłacony może zostać jedynie określona część środków, a ochrona ubezpieczeniowa będzie wówczas trwała nadal.

Przykład: 

Pan Rafał, z myślą o przyszłości, zdecydował się na wykupienie długoterminowej polisy na życie. Po kilku latach, sytuacja życiowa zmusiła go jednak do zerwania umowy i wypłaty zgromadzonych środków. W OWU widniał zapis o opłacie likwidacyjnej, o którą pomniejszone zostaną środki w przypadku zakończenia umowy. Mimo to, Pan Rafał zdecydował się na wykup ubezpieczenia, a wysokość oszczędności została pomniejszona o opłaty manipulacyjne. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z