Leczenie szpitalne

Leczenie szpitalne stanowi jedno z dodatkowych ryzyk objętych ubezpieczeniem zdrowotnym lub ubezpieczeniem na życie. Pod pojęciem tym rozumiany jest pobyt i leczenie w szpitalu trwające (w zależności od ubezpieczenia) nieprzerwanie minimum 24 godziny lub dłużej.

Leczenie szpitalne a ubezpieczenie

Zawierając umowę ubezpieczenia zdrowotnego czy długoterminową polisę na życie, w OWU znajdzie się zapis dotyczący leczenia szpitalnego. Zazwyczaj pojawi się on w kontekście chorób, które są wykazane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. W takiej sytuacji, pobyt w szpitalu będzie wiązał się nie tylko z pokryciem kosztów samego leczenia, ale także wypłaceniem osobie ubezpieczonej odszkodowania w formie dziennego świadczenia szpitalnego. 

Jakie świadczenia przysługują za pobyt w szpitalu?

Leczenie szpitalne wiąże się z pobytem w szpitalu, który trwa nieprzerwanie co najmniej dobę. Warto jednak zwrócić uwagę na zapisy w umowie ubezpieczenia mówiące o tym, kiedy za leczenie szpitalne będą przysługiwać ubezpieczonemu dodatkowe świadczenia. Niektóre towarzystwa definiują leczenie szpitalne jako pobyt, który trwa co najmniej 4 dni.

Podczas tego pobytu, ubezpieczony otoczony jest specjalistyczną opieką, która obejmuje zarówno diagnozę, leczenie czy rehabilitację, ale także przeprowadzenie koniecznych zabiegów i operacji. W przypadku ubezpieczenia, pacjent ma gwarancję pokrycia wszystkich tych kosztów. 

Skierowanie do szpitala może wydać lekarz prowadzący w sytuacji, gdy ubezpieczony wymaga specjalistycznych badań czy zabiegów, których nie można wykona w trybie ambulatoryjnym. Pobyt w szpitalu obejmuje także sytuacje, kiedy trafiamy do niego, na przykład w wyniku wypadku. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z