Niedoubezpieczenie

Niedoubezpieczenie to niedoszacowanie wartości majątku. Jest to sytuacja, w której suma ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego mienia. Konsekwencją niedoubezpieczenia jest zmniejszenie wysokości należnego odszkodowania. 

Jak uniknąć niedoubezpieczenia? 

Z niedoubezpieczeniem mamy do czynienia w sytuacji, w której ubezpieczony zaniżył lub niedoszacował wartości ubezpieczonego mienia. Bardzo często jest to efekt świadomej decyzji, ponieważ niedoubezpieczenie wiąże się z kolei z niższą składką ubezpieczeniową. Oszczędność jest jednak pozorna, ponieważ w przypadku wystąpienia szkody, towarzystwo wypłaci kwotę uzależnioną od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia, ale tylko w ramach sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że wypłacone odszkodowanie może okazać się zdecydowanie za niskie na pokrycie kosztów szkód.

Przykład: 

W pułapkę niedoubezpieczenia możemy bardzo łatwo wpaść w przypadku ubezpieczenia nieruchomości. Skutki niedoubezpieczenia dotknęły Pana Jana, który zdecydował się na ubezpieczenie swojego domu. Chcąc oszacować wartość nieruchomości, szybko skalkulował, że jest ona warta 800 tysięcy złotych. Po pewnym czasie przeprowadził w domu gruntowny remont, który automatycznie podniósł wartość nieruchomości. Pan Jan wiedział jednak, że od tego zależy także wysokość składki ubezpieczeniowej, więc z chęci oszczędności, celowo nie poniósł sumy ubezpieczenia. Kilka miesięcy później doszło jednak do pożaru, po którym stwierdzono szkodę całkowitą. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie zgodne z sumą ubezpieczenia, co stanowiło co najmniej kilkadziesiąt tysięcy mniej od rzeczywistej wartości ubezpieczonego mienia. 

Niedoubezpieczenie kontra nadubezpieczenie

Przeciwnością niedoubezpieczenia jest tak zwane nadubezpieczenie. Jest to kolejna pułapka, w jaką możemy wpaść podczas szacowania wartości mienia do ubezpieczenia. Zarówno w przypadku niedoubezpieczenia, jak i nadubezpieczenia, możemy więcej zyskać niż stracić. W tym pierwszym – choć możemy zapłacić niższą składkę ubezpieczeniową, otrzymane odszkodowanie nie pozwoli nam na pokrycie szkód. W przypadku drugim – za składkę ubezpieczeniową zapłacimy więcej, co nie oznacza jednak, że otrzymane w wyniku wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego odszkodowanie, będzie wyższe od tego rzeczywiście należnego. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z