Obiekt małej architektury

Obiekt małej architektury to budowla znajdująca się na terenie głównej nieruchomości, trwale związana z gruntem. Oznacza niewielki obiekt przeznaczony do zagospodarowania przestrzeni wokół nieruchomości. Zazwyczaj pełni funkcję ozdobną rekreacyjną lub służącą utrzymaniu czystości wokół nieruchomości. 

Czym jest mała architektura? 

Według definicji zawartej w prawie budowlanym, obiektem małej architektury mogą być między innymi obiekty kultu religijnego, takie jak kapliczki czy figury, a także posągi i wodotryski, obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty służące codziennej rekreacji, dekoracji i utrzymania porządku wokół nieruchomości. Zaliczyć do niej możemy też figurki ogrodowe, pergole czy chociażby murowany grill ogrodowy. Co do zasady, mała architektura jest trwale związana z podłożem i pełni funkcję poboczną w stosunku do korzystania z danej nieruchomości. 

W świetle prawa, obiekty takie jak oczka wodne czy altany nie są zwykle uznawane za małą architekturę.

Obiekty małej architektury a formalności 

Budowa obiektów małej architektury na terenie prywatnej nieruchomości nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednak w przypadku, gdy usytuowanie obiektu ma mieć miejsce w przestrzeni publicznej, chęć budowy trzeba zgłosić odpowiedniemu organowi. 

Ubezpieczenie obiektów małej architektury 

Obiekty małej architektury podlegają zazwyczaj ubezpieczeniu w ramach polisy mieszkaniowej. Ubezpieczenie to chroni obiekty umiejscowione w granicach tej samej działki, na której położona jest ubezpieczona nieruchomość. Polisa chroni przed zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, uderzenie pioruna, zalanie, osunięcie się ziemi, huragan czy uderzenia pojazdu. Zazwyczaj, po dodatkowym rozszerzeniu polisy, możemy wykupić ochronę na wypadek dewastacji. Przed wyborem polisy, warto jednak zweryfikować jak dane towarzystwo definiuje obiekty małej architektury i jakie mienie do niej zalicza. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z