OWCA

OWCA, czyli Osoba Wykonująca Czynności Agencyjne, to osoba pracująca na rzecz multiagencji lub agenta ubezpieczeniowego. Jej zadaniem jest pozyskiwanie klientów, utrzymywanie relacji z dotychczasowymi klientami oraz koordynowanie czynności mających na celu podpisanie umowy ubezpieczenia.

Czym zajmuje się OWCA?

Osoba Wykonująca Czynności Agencyjne, współpracując z agentem ubezpieczeniowym, odpowiada za następujące zadania:

  • pozyskiwanie nowych klientów,
  • utrzymywanie relacji z dotychczasowymi klientami,
  • wykonywanie czynności zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia,
  • administrowanie umowami ubezpieczeniowymi,
  • nadzorowanie czynności agencyjnych. 

Kto może zostać OWCA? 

Osoba aspirująca na stanowisko OWCA musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, być niekarana oraz mieć minimum wykształcenie wyższe lub średnie branżowe. Dodatkowo zobligowana jest do zdania egzaminu przeprowadzonego przez zakład reasekuracji lub zakład ubezpieczeń.

Jak uzyskać status OWCA?

Warunkiem uzyskania statusu Osoby Wykonującej Czynności Agencyjne jest: 

  • przejście szkolenia agencyjnego,
  • zdanie egzaminu przeprowadzonego przez zakład ubezpieczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów,
  • otrzymanie zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności agencyjnej,
  • podpisanie umowy agencyjnej z wybraną multiagencją lub agentem ubezpieczeniowym.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z