Pojazd historyczny i zabytkowy

Pojazd historyczny i zabytkowy według przepisów to pojazd mechaniczny, który ma co najmniej 40 lat lub minimum 25 lat, ale został uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy i mający szczególne znaczenie dla historii motoryzacji. 

Co to jest pojazd zabytkowy? 

W ustawie Prawo o ruchu drogowym wyodrębnione zostały dwa wyjątkowe rodzaje pojazdów – pojazd historyczny i pojazd zabytkowy. Choć w potocznym rozumieniu oba sformułowania stosowane są wymienne, pod względem technicznym pojazdy te nieco się różnią.

Według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pojazd historyczny to pojazd, który musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • jest pojazdem zabytkowym w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  • jest pojazdem mającym co najmniej 40 lat,
  • jest pojazdem mającym co najmniej 25 lat, który uznany został przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub pojazd mający wyjątkowe znaczenia dla historii motoryzacji. 

W niektórych zapisach możemy spotkać się z jeszcze innymi wymogami dotyczącymi pojazdów zabytkowych. Przyjęło się, że części pojazdu zabytkowego muszą być oryginalne w co najmniej 75 procentach, a sama produkcja danego modelu musiała zakończyć się minimum 15 lat temu. 

Czym różni się pojazd historyczny od zabytkowego? 

Pojazd, który może zostać uznany za zabytkowy musi spełniać określone warunki zapisane we wspomnianej wyżej ustawie Prawo o ruchu drogowym, a ponadto musi zostać wpisany do rejestru zabytków na podstawie odrębnych przepisów, znajdować się w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub być wpisany do inwentarza muzealiów. Co najważniejsze – o ile każdy pojazd zabytkowy, w rozumieniu prawa jest pojazdem historycznym, tak nie każdy pojazd historyczny jest pojazdem zabytkowym. 

Czy pojazd historyczny musi mieć ubezpieczenie OC? 

Pojazd historyczny z reguły pełni funkcję kolekcjonerską. Oznacza to, że po drogach porusza się sporadycznie, a eksploatowany jest najczęściej z okazji zlotów czy innych wydarzeń dla miłośników zabytkowej motoryzacji. Każdy zarejestrowany pojazd, nawet jeśli nie jest użytkowany, musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Ukłonem w stronę  właścicieli pojazdów zabytkowych jest możliwość wykupienia OC krótkoterminowego, czyli OC na miesiąc. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z