Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych to organizacja zrzeszająca wszystkie zakłady ubezpieczeń w Polsce, które prowadzą działalność związaną ze sprzedażą i obsługą obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli popularnego OC. 

Co to jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych? 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, znane pod skrótową nazwą PBUK, to organizacja, która zrzesza pod swoimi skrzydłami wszystkie zakłady ubezpieczeń, które na terenie Polski odpowiadają za szkody powstałe z ruchem ubezpieczonych pojazdów. W świetle prawa, przynależność ubezpieczycieli do PBUK jest obowiązkowa. PBUK pełni także rolę Biura Narodowego, które reprezentuje Polskę w systemie Zielonej Karty. 

Czym zajmuje się PBUK? 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w ramach prowadzonej przez siebie działalności odpowiada między innymi za: 

  • komunikację i współpracę ze swoimi odpowiednikami w innych państwach, 
  • wystawianie certyfikatów Zielonej Karty,
  • zawieranie umów z przedstawicielami innych państw o wzajemnych honorowaniu polskich dokumentów ubezpieczeniowych,
  • organizację procesu likwidacji szkody powstałej na terenie Polski i poza nią, do której doprowadził kierowca posiadający samochodów zarejestrowany z krajach honorujących Zieloną Kartę, 
  • sprzedaż ubezpieczeń granicznych,
  • ustalanie zasad i trybu dystrybucji dokumentów dotyczących ubezpieczeń granicznych.

Kiedy pomoże PBUK? 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych będzie bardzo pomocnym organem w przypadku szkody, do której doszło w wyniku spowodowania kolizji przez obcokrajowca. To właśnie do PBUK możemy zgłosić się w celu uzyskania informacji o zagranicznych zakładach ubezpieczeń, w których ubezpieczeni byli zagraniczni sprawcy. Warto wiedzieć, że PBUK pełni także rolę organu odszkodowawczego, który rozpatruje roszczenia powstałe w związku z ruchem pojazdów zarejestrowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Islandii, Norwegii czy Szwajcarii. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z