Pomieszczenie przynależne

Pomieszczenie przynależne to osobna przestrzeń zamknięta, która nie jest połączona z budynkiem, ale leży w granicach nieruchomości gruntowej ubezpieczonego. Stanowi ono część składową nieruchomości, ale jest przeznaczone do innych celów niż mieszkaniowe. 

Co to jest pomieszczenie przynależne?

Z pojęciem pomieszczenia przynależnego spotkamy się przeważnie w kontekście ubezpieczenia nieruchomości. Pomieszczeniem przynależnym nazywane jest wówczas pomieszczenie zamknięte, które znajduje się w obrębie nieruchomości użytkowanej przez ubezpieczonego, ale nie jest przestrzenią mieszkaniową. Przykładem pomieszczenia przynależnego może być komórka lokatorska, piwnica, strych czy garaż. 

Czy ubezpieczenie nieruchomości obejmuje pomieszczenia przynależne? 

Co do zasady, ubezpieczenie nieruchomości obejmuje zarówno samą nieruchomość, jak i pomieszczenia do niej przynależne. Oznacza to, że zazwyczaj nie ma konieczności wykupowania dodatkowych polis po to, by otoczyć ochroną na przykład komórkę, garaż czy strych. Standardowa polisa gwarantuje odszkodowania w przypadku szkody spowodowanej między innymi pożarem, wybuchem, uderzeniem pioruna, zalaniem czy osunięciem się ziemi. Przed podpisaniem umowy warto jednak zweryfikować dokładny zakres polisy i sprawdzić czy podstawowa wersja rzeczywiście gwarantuje ochronę pomieszczenia przynależnego. 

Polisę dodatkowo można rozszerzyć chociażby o kradzież z włamaniem. W przypadku pomieszczeń przynależnych, w których zazwyczaj trzymane są wszelkiego rodzaju ruchomości domowe, takie jak rowery czy wartościowe narzędzia, warto rozważyć tę kwestię. 

Pomieszczenie przynależne a wymogi formalne

Pomieszczenie przynależne nie musi przylegać bezpośrednio do ubezpieczonego lokalu ani spełniać szczególnych wymogów samodzielności. Z reguły nie jest ono niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości, ponieważ nie spełnia funkcji mieszkaniowych. Spełnia ono raczej funkcję wspomagającą. Niemniej, podobnie jak ubezpieczony lokal, pomieszczenie przynależne musi być wydzielone ścianami trwałymi. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z