Przejęcie wraku samochodu

Przejęcie wraku samochodu to rodzaj pomocy w pozbyciu się pozostałości pojazdu, w sytuacji gdy doszło do szkody całkowitej. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje wrak od właściciela pojazdu. 

Co zrobić z pojazdem w przypadku szkody całkowitej? 

Szkoda całkowita zostaje stwierdzona w przypadku uszkodzeń, których naprawa jest nieopłacalna z punktu widzenia ekonomicznego lub po prostu niemożliwa. Sposobów na pozbycie się wraku pojazdu jest kilka. Ostateczna decyzja należy do właściciela samochodu. Może on zdecydować o zezłomowaniu pojazdu, sprzedaży wraku czy też zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego o pomoc w pozbyciu się pozostałości samochodu. 

Czy ubezpieczyciel ma obowiązek przejęcia wraku samochodu?

Ubezpieczyciel nie ma obowiązku przejęcia wraku pojazdu, jednak może to zrobić na wniosek i prośbę ubezpieczonego. W świetle prawa, zakład ubezpieczeń może przejmować i zbywać przedmioty oraz prawa, które zostają nabyte w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia, ponieważ należy to do ogółu czynności ubezpieczeniowych. Przejęcie wraku samochodu może mieć miejsce zarówno w ramach ubezpieczenia OC, jak i polisy AC.

Czy ubezpieczyciel może odmówić przejęcia wraku samochodu?

Prawo nie nakłada na ubezpieczyciela obowiązku przejęcia wraku samochodu. W przypadku odmowy przejęcia, właściciel pojazdu może sprzedać go we własnym zakresie, określając jego cenę na podstawie wartości wraku podaną przez firmę ubezpieczeniową.

Przykład:

W wyniku wypadku, samochód Pana Mirosława został poważnie uszkodzony. Pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego dokonał oględzin pojazdu i określił szkodę całkowitą. Wrak pojazdu został wyceniony na 2000 złotych, przy czym wartość samochodu przed wypadkiem została wyceniona na 13000 złotych. Pan Mirosław mógł sprzedać go we własnym zakresie, jednak zdecydował się zwrócić do ubezpieczyciela z wnioskiem o przejęcie wraku pojazdu. Ubezpieczyciel wyraził zgodę, przejął wrak i wypłacił Panu Mirosławowi odszkodowanie w wysokości 11000 złotych. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z