Rażące niedbalstwo

Rażące niedbalstwo to nieumyślne działanie, które prowadzi do wyrządzenia szkody. Zazwyczaj podstawą rażącego niedbalstwa jest naruszenie pewnych norm społecznych i prawnych, z czego często sprawca nie zdaje sobie sprawy. Z rażącym niedbalstwem mamy także do czynienia wówczas, gdy nie zachowujemy minimalnej staranności czy ostrożności, jakiej wymaga od nas dana sytuacja. 

Rażące niedbalstwo w praktyce ubezpieczeniowej

Pojęcie rażącego niedbalstwa w ujęciu ubezpieczeniowym wywołuje niemałe zamieszanie. W przepisach prawnych brak jest jednobrzmiącej definicji, która określałaby zachowania podlegające rażącemu niedbalstwu. Najczęściej jednak jest ono rozumiane jako działanie nieumyślne i nieostrożne, a czasem nawet bezmyślne. Do rażącego niedbalstwa dochodzi w momencie, gdy sprawca szkody narusza normy społeczne i przepisy prawne, a swoim zachowaniem nieumyślnie przyczynia się do powstania szkody. 

Rażące niedbalstwo a wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

W przypadku ubezpieczeń, stwierdzenie szkody, która powstała w wyniku rażącego niedbalstwa wiąże się z odmową wypłaty odszkodowania. Zdarzenia, do których doszło w wyniku bezmyślnego czy lekkomyślnego działania, zawsze będą poza odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Samo pojmowanie rażącego niedbalstwa jest jednak kwestią sporną, ponieważ każdy ubezpieczyciel sam decyduje o zakwalifikowaniu danego czynu. 

Przykłady rażącego niedbalstwa 

W polskim prawie nie funkcjonuje lista zachowań, które mogą zostać zaklasyfikowane jako rażące niedbalstwo. W praktyce ubezpieczeniowej, na podstawie decyzji sądów za takie zachowanie może zostać uznane między innymi: 

  • pozostawienie samochodu w niestrzeżonym miejscu bez włączonego systemu antykradzieżowego, 
  • znaczne przekroczenie prędkości,
  • jazda pod prąd,
  • pozostawienie w pojeździe kluczyków i dokumentów,
  • niezamknięcie mieszkania czy zostawienie otwartych okien,
  • brak wymiany zamków po kradzieży czy zgubieniu kluczyków. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z