Renta ubezpieczeniowa

Renta ubezpieczeniowa to świadczenie pieniężne przysługujące osobie ubezpieczonej, która została poszkodowana w wyniku wypadku. Wypłacana jest z OC sprawcy, w określonej kwocie i w stałych odstępach czasu. Świadczenie może być przyznane na określony czas lub dożywotnio.

Kiedy ubezpieczyciel może przyznać rentę? 

Renta ubezpieczeniowa, w zależności od okoliczności i samej umowy, jest świadczeniem, które może zostać przyznane przez ubezpieczyciela osobie poszkodowanej w wypadku. Wypłacana jest z ubezpieczenia OC sprawcy. Renta ubezpieczeniowa przysługuje osobie, która z racji obrażeń doznanych w wypadku musi na przykład zrezygnować z pracy, przez co traci stałe źródło dochodu. Środki otrzymane w ramach renty ubezpieczeniowej mogą być wykorzystane na pokrycie podstawowych potrzeb po wypadku, na przykład na profesjonalną opiekę pielęgniarską, wydatki na leki czy koszty wizyt i specjalistów. 

Na jaki czas przyznawana jest renta?

Świadczenie może być wypłacane co miesiąc do końca życia lub do określonego czasu, na przykład do momentu zakończenia leczenia po wypadku. Okres, na który zostanie przyznana renta będzie uzależniony od tego, jak długo osoba poszkodowana będzie niedysponowana i w jakim stopniu uszczerbek na zdrowiu wpłynął na jej dotychczasowe życie. 

Co to jest kapitalizacja renty ubezpieczeniowej?

W przypadku renty ubezpieczeniowej możemy spotkać się także ze zjawiskiem kapitalizacji renty. Polega ona na wypłacie jednorazowego odszkodowania, zamiast wypłacania określonej sumy w comiesięcznych ratach. O kapitalizację renty może wnioskować osoba, która z racji uszczerbku na zdrowiu nie może wykonywać swojego dotychczasowego zajęcia, a chce się na przykład przekwalifikować. Wówczas otrzymane jednorazowo świadczenie może przeznaczyć na różnego rodzaju kursy czy szkolenia i otworzenie własnej działalności gospodarczej. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z