Rentowność nieruchomości

Rentowność nieruchomości to innymi słowy zyskowność, jaką uzyskujemy z rocznych przepływów pieniężnych z danej inwestycji, względem kapitału, który został w nią zainwestowany. 

Czym jest rentowność inwestycji? 

Nieruchomości są jedną z najpopularniejszych form inwestycji. Kupno mieszkania z przeznaczeniem na wynajem może okazać się świetnym biznesem. Wcześniej warto jednak poznać rentowność nieruchomości i sprawdzić, czy taka inwestycja jest rzeczywiście opłacalna. Obliczenie opłacalności inwestycji w nieruchomość jest jednym z podstawowych wyznaczników, jakie pod uwagę powinien wziąć potencjalny inwestor. 

Jak obliczyć rentowność nieruchomości? 

Do obliczenia rentowności nieruchomości potrzebujemy kilku podstawowych danych. Konieczne będzie poznanie łącznych kosztów nieruchomości związanych z jej zakupem, eksploatacją, a także określenie szacunkowego dochodu z wynajmu nieruchomości w skali roku. Ważne jest, by przy wyliczeniu sumy wszystkich kosztów wziąć pod uwagę także wydatki związane z remontami, podatkami czy innymi opłatami administracyjnymi. Mając takie dane możemy oszacować rentowność naszej nieruchomości. W tym celu dochód netto z nieruchomości w skali roku, dzielimy przez jej wartość.

Jak obliczyć zwrot z inwestycji ROI i ROE? 

Jednym z wskaźników dotyczących rentowności nieruchomości jest ROI, który informuje o zwrocie z inwestycji. ROI to nic innego jak roczny przychód z nieruchomości podzielony przez całość zainwestowanych środków, a to pomnożone razy 100 proc. 

Tutaj z kolei warto mieć na uwadze, że roczny przychód oznacza pieniądze, które zostają w kieszeni właściciela, już po odliczeniu wszelkich opłat.

Drugim ze wskaźników jest ROE, czyli zwrot z faktycznie zainwestowanych przez nas środków. Jego obliczenie przyda się szczególnie w momencie, gdy zakup nieruchomości będzie finansowany kredytem lub pożyczką. W przypadku ROE brany będzie pod uwagę tylko i wyłącznie nasz wkład własny. W celu wyliczenia takiego zysku, roczny przychód z nieruchomości musimy podzielić przez cały zainwestowany kapitał, a to pomnożyć razy 100 proc.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z