Ryzyko ubezpieczeniowe

Ryzyko ubezpieczeniowe określa możliwość wystąpienia szkody ubezpieczeniowej, czyli zdarzenia w wyniku którego osoba ubezpieczona może ponieść straty. Zakres ubezpieczeń tworzony jest właśnie w oparciu o ryzyko wystąpienia zdarzeń, które są niezależne od woli ubezpieczonego. 

Co oznacza ryzyko ubezpieczeniowe?

Każda polisa ubezpieczeniowa kształtowana jest w oparciu o ryzyko ubezpieczeniowe, czyli możliwość wystąpienia zdarzenia niezależnie od woli osoby ubezpieczonej, a mogącego przynieść jej szkody. Polisa ta ma na celu ochronę podmiotu przed finansowymi skutkami takich zdarzeń. Szacowaniem poziomu ryzyka ubezpieczeniowego znajmuje się aktuariusz. 

Jakie znaczenie ma ryzyko ubezpieczeniowe dla ubezpieczonego? 

Ryzyko ubezpieczeniowe, w kontekście ubezpieczeń, to nie tylko prawdopodobieństwo wystąpienia danej szkody. To właśnie na podstawie oszacowanego ryzyka wyliczana jest wysokość składki ubezpieczeniowej. Zależność jest prosta – im  wyższe ryzyko, tym wyższa składka za polisę. 

W jaki sposób wylicza się ryzyko ubezpieczeniowe?

Trudno jest wskazać jednoznaczną metodę na wyliczenie ryzyka ubezpieczeniowego. Każde towarzystwo bierze pod uwagę inne czynniki i różną wagę im przypisuje. Doskonałym przykładem może być chociażby ubezpieczenie komunikacyjne i ryzyko ubezpieczeniowe związane z danym kierowcą. Właśnie z różnego podejścia do kwestii ryzyka wynikają widoczne rozbieżności w cenach OC. 

Przykład: 

Ten sam kierowca, poruszający się dokładnie takim samym samochodem, w różnych towarzystwach może otrzymać ofertę ubezpieczenia OC różniącą się nawet o kilkaset złotych. Choć pod uwagę zazwyczaj będą brane dane dotyczące samego kierowcy, staż za kierownicą, miejsce zamieszkania i parametry techniczne auta, tak każdy ubezpieczyciel każdemu z tych czynników nada różą wagę. Dla jednego najważniejszy będzie młody wiek kierowcy, który automatycznie podwyższa ryzyko ubezpieczeniowe, a dla innego poruszanie się po zatłoczonych ulicach metropolii, na których ryzyko kolizji jest nieporównywalnie większe. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z