Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa to określona suma pieniędzy, jaką ubezpieczony płaci ubezpieczającemu w zamian za ochronę określoną w umowie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. 

Co to jest składka ubezpieczeniowa?

Składka ubezpieczeniowa jest to suma pieniędzy, jaka należy się ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową. Jest to nic innego jak opłata za gwarancję ochrony. Wysokość składki, a także sposób jej płatności określane są każdorazowo w umowie ubezpieczenia, a także w OWU. W dokumencie tym bardzo często znajdziemy także zapis mówiący o tym, że ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w umowie, jednak nie wcześniej niż po opłaceniu całości lub chociażby pierwszej raty składki.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej? 

Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest przede wszystkim od zakresu ubezpieczenia, a także czasu trwania umowy. Niemałe znaczenie ma ryzyko ubezpieczeniowe, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. Tutaj zasada jest bardzo prosta – im wyższe ryzyko ubezpieczeniowe, tym wyższą składkę zapłaci klient. 

Na wysokość składki polis wpływ ma wiele czynników. Prezentując to na przykładzie ubezpieczenia komunikacyjnego, wysokość składki będzie uzależniona między innymi od:

  • wiek kierowcy,
  • doświadczenie za kierownicą,
  • miejsce zamieszkania,
  • marka i model samochodu,
  • parametry techniczne pojazdu,
  • wartość rynkowa auta,
  • historia ubezpieczeniowa kierowcy.

Jakie są konsekwencje nieopłacenia składki ubezpieczeniowej? 

W potocznym rozumieniu nieopłacenie składki ubezpieczeniowej może skutkować wygaśnięciem ochrony. Tymczasem w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, nie jest to takie oczywiste. Ubezpieczyciel nie ma prawa wstrzymać ochrony nawet w sytuacji, gdy klient zalega z opłaceniem składki ubezpieczeniowej. Jego obowiązkiem jest zapewnienie ochrony do końca trwania umowy. Ważne jest jednak to, że w przypadku zalegania z jakąkolwiek płatnością składki, ochrona ubezpieczeniowa nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z