Smart Casco

Smart Casco, znane także jako Mini Casco, to rodzaj ubezpieczenia Autocasco, ale w nieco okrojonej wersji. Za niższą ceną Smart Casco, idzie także mniejszy zakres ochrony. Ubezpieczenie to gwarantuje zazwyczaj wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży samochodu lub kilku innych ryzyk określonych w OWU. 

Przed czym chroni Autocasco? 

Ubezpieczenie Autocasco, to obok obowiązkowego OC, jedno z popularniejszych ubezpieczeń komunikacyjnych. Gwarantuje ono wypłatę odszkodowania ubezpieczonemu, a nie osobie trzeciej. Chroni w sytuacji, gdy pojazd uległ szkodzie nawet z winy ubezpieczonego, zostanie skradziony czy uszkodzony w wyniku działania sił przyrody. 

Jaki jest zakres ubezpieczenia Smart Casco? 

Ubezpieczenie Smart Casco jest to tańsza i okrojona wersja typowego ubezpieczenia Autocasco. Za mniejsze pieniądze zapewnia mniejszą ochronę, niż typowe AC. Zakres ubezpieczenia typu smart jest uzależniony od danego ubezpieczyciela. Oznacza to, że w każdym towarzystwie Mini Casco może obejmować inne ryzyka. Zazwyczaj gwarantuje ono wypłatę odszkodowania osobie ubezpieczonej w przypadku kradzieży samochodu, szkody całkowitej czy wtedy, gdy auto zostanie uszkodzone w wyniku huraganu, pożaru czy powodzi. Przy zakupie ubezpieczenia Smart Casco warto też zwrócić na jego zakres terytorialny – ten zazwyczaj ograniczony jest jedynie do Polski. 

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie Smart Casco? 

Ochrona ubezpieczeniowa typu smart to świetne rozwiązanie zarówno dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na pełne ubezpieczenie ze względów finansowych lub gdy nie potrzebują szerokiego zakresu ochrony. Bardzo często jest to ubezpieczenie dedykowane właścicielom starszych pojazdów, z uwagi na to, że wiele towarzystw nie oferuje ubezpieczeń AC samochodom starszym niż 10 czy 12 lat. W przypadku ubezpieczenia smart nie powinno być z tym problemu. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z