Sporty ekstremalne

Sporty ekstremalne to grupa sportów, które uprawiane są w trudnych warunkach i wymagają doświadczenia, odwagi i umiejętności fizycznych. Uprawiane są w warunkach wysokiego ryzyka, a często nawet zagrożenia życia. 

Sporty ekstremalne a sporty wysokiego ryzyka

Sporty, które wymagają od osoby uprawiającej ponadprzeciętnych umiejętności fizycznych, a wykonywane są w trudnych warunkach, bardzo często są klasyfikowane przez ubezpieczycieli albo jako sporty ekstremalne albo sporty wysokiego ryzyka. W zależności od towarzystwa, różne dyscypliny sportowe mogą być nieco inaczej klasyfikowane. Zawsze jednak są one definiowane jako sporty, których uprawianie wiąże się ze zdecydowanie wyższym ryzykiem niż wypoczynek czy zwiedzanie. 

Co to są sporty ekstremalne? 

Sporty ekstremalne uprawiane są w warunkach dużego ryzyka, a przy tym wymagają nieprzeciętnej odwagi, sprawności fizycznej i odporności psychicznej. Ich uprawianie wiąże się ze zdecydowanie większym ryzykiem odniesienia urazów niż zwykłe formy aktywności. Często definiowane są jako aktywności uprawiane w warunkach zagrożenia życia. Do sportów ekstremalnych możemy zaliczyć między innymi takie aktywności jak: 

  • alpinizm,
  • wspinaczka górska,
  • skoki bungee,
  • paralotniarstwo,
  • rafting,
  • skoki ze spadochronem,
  • nurkowanie,
  • kolarstwo górskie,
  • sporty motorowe lub motowodne.

W zależności od ubezpieczyciela, aktywności fizyczne, które uprawiane są w miejscach, które charakteryzują trudne warunki klimatyczne czy przyrodnicze, również zaliczane są do sportów ekstremalnych. Bardzo często zalicza się do nich aktywności, które uprawiane są w wyższych partiach gór, na terenach lodowcowych czy nawet  w dżungli.

Na co zwrócić uwagę w ubezpieczeniu turystycznym?

W przypadku ubezpieczenia turystycznego bardzo ważne jest zweryfikowanie, do jakiej grupy sportów ubezpieczyciel zalicza uprawianą przez nas aktywność. Warto mieć na uwadze, że sporty ekstremalne czy sporty wysokiego ryzyka najczęściej mieszczą się wśród wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli zatem nie rozszerzymy podstawowej ochrony polisy, a podczas podróży planujemy na przykład skok na paralotni czy nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, w wielu przypadkach polisa może nie zadziałać. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z