Szkoda osobowa

Szkoda osobowa to szkoda w postaci utraty zdrowia, uszkodzenia ciała, śmierci czy trwałego uszczerbku na zdrowiu, które są skutkiem zdarzenia ubezpieczeniowego. Za szkodę osobową uznaje się także cierpienie fizyczne czy psychiczne, a także utracone korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia. 

Kiedy należy się odszkodowanie za szkody osobowe?

Osobie poszkodowanej w wyniku zdarzenia, która doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała czy doznała cierpienia fizycznego lub psychicznego, należy się odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody osobowej. Te można podzielić na szkody majątkowe i niemajątkowe. 

Jakie są rodzaje szkód osobowych? 

Szkody osobowe dzieli się zarówno na szkody majątkowej, jak i szkody niemajątkowe. Rozmiar tych drugich jest zdecydowanie trudniejszy do oszacowania przez ubezpieczyciela. Dlaczego? Szkody osobowe niemajątkowe obejmują straty wynikające z bólu fizycznego i psychicznego, a osobie poszkodowanej należy się zadośćuczynienie. Odszkodowanie przysługuje natomiast za szkody osobowe majątkowe. Te z kolei dotyczą strat związanych z uszkodzeniem ciała i obejmują między innymi: 

  • koszty leczenia,
  • koszty rehabilitacji,
  • koszty dojazdu do placówek medycznych,
  • koszty leków,
  • koszty opatrunków,
  • utracone korzyści, które poszkodowany osiągnąłby, gdyby nie doszło do szkody.

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody osobowe? 

W zależności od rodzaju szkody, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu różnych polis. Dla przykładu – osoba poszkodowana w wypadku samochodowym, która doznała szkody rzeczowej, może ubiegać się o świadczenie z tytułu OC sprawcy albo własnego AC. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku szkód osobowych. Jeśli uczestnik wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu czy też urazu psychicznego o świadczenie może ubiegać się również z OC sprawcy – tutaj podstawą jest złożenie odpowiedniego roszczenia. Odszkodowanie należy mu się także z ubezpieczenia NNW (o ile takie posiadał). Wysokość odszkodowania będzie uzależniona od procentu uszczerbku na zdrowiu i zasad, które określone zostały w OWU. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z