Trwały uszczerbek na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu to długotrwałe naruszenie sprawności organizmu, które wpływa na ograniczenie możliwości wykonywania obowiązków. Polega na upośledzeniu funkcji, uszkodzeniu danego organu, narządu czy układu, wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Co oznacza trwały uszczerbek na zdrowiu? 

Jednym z najczęściej spotykanych pojęć w kontekście uszkodzenia ciała wskutek wypadku, jest trwały uszczerbek na zdrowiu. Polega on na trwałym i nie rokującym poprawy, uszkodzeniu organu, narządu czy układu. Powoduje jego trwałą dysfunkcję i przyczynia się do upośledzenia funkcji organizmu, co może wpływać znacząco na możliwość wykonywania czynności przez poszkodowanego. Aby szkoda, została zakwalifikowana jako trwały uszczerbek na zdrowiu, musi być ona spowodowana przyczyną zewnętrzną i nie może być zależna od woli poszkodowanego. 

Jak ocenia się trwały uszczerbek na zdrowiu? 

W kontekście uszczerbku na zdrowiu można wyróżnić między innymi trwały uszczerbek, nietrwały, ciężki, lekki czy postępujący. Stopień uszczerbku orzekany jest przez komisje lekarskie, a oceniany na podstawie tabeli norm procentowych. Tabele te obejmują opisy uszkodzeń poszczególnych części ciała, organów czy narządów, a także tak zwane uszeregowanie, czyli stopień uszkodzenia. 

Po analizie stanu zdrowia osoby poszkodowanej oraz dokumentacji medycznej, komisja ustala procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. To właśnie od niego uzależniona jest wysokość odszkodowania czy renty, jaka będzie przysługiwać poszkodowanemu. 

Przykładowo – jeśli trwały uszczerbek na zdrowiu został ustalony na poziomie 12 procent, poszkodowany otrzyma 12 procent sumy ubezpieczenia, jaka została ustalona przy zawieraniu umowy. Oznacza to, że im wyższa będzie suma ubezpieczenia, tym wyższe będzie odszkodowanie, jakie ubezpieczony otrzyma w przypadku zajścia zdarzenia. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z