Ubezpieczający

Ubezpieczający jest to osoba fizyczna lub prawna, przedsiębiorstwo lub inna organizacja, która podpisała umowę ubezpieczenia z wybranym towarzystwem i zobowiązuje się do opłacania składek. Ubezpieczający nie zawsze jest osobą ubezpieczoną. 

Kim jest ubezpieczający?

Nazewnictwo ubezpieczeniowe może przysparzać wielu problemów. Jednym z powszechniejszych są określenia dotyczące stron zawierających umowę ubezpieczenia. Ubezpieczony i ubezpieczający – czy to jedna i ta sama osoba? To, na co warto zwrócić uwagę na samym początku, to fakt, że ubezpieczający nie zawsze jest osobą ubezpieczoną. Mianem ubezpieczającego nazywamy podmiot, który zawiera umowę ubezpieczenia z towarzystwem, przez co zobowiązuje się do opłacania składek. 

Kim jest ubezpieczony?

Ubezpieczony, który tak często jest mylony z ubezpieczającym, to osoba, która podlega ochronie ubezpieczeniowej, ale niekoniecznie sama wykupiła polisę. Najlepszym przykładem może być sytuacja, gdy to rodzic wykupuje ubezpieczenie dla swojego dziecka. W tej sytuacji dziecko jest osobą ubezpieczoną, natomiast rodzic – ubezpieczającą. 

Niemniej, najczęściej ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym, czyli osobą, która objęta jest ochroną z tytułu ubezpieczenia i uprawniona jest do świadczeń. 

Jakie są obowiązki ubezpieczającego?

Kodeks cywilny nakłada na ubezpieczającego pewne obowiązki, które musi on spełnić. Jednym z podstawowych jest podanie do wiadomości ubezpieczyciela wszystkich znanych okoliczności, o które towarzystwo może pytać przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Ponadto jest on  zobowiązany do informowania ubezpieczyciela o wszelkich zmianach okoliczności, które mogą mieć wpływ na przebieg ubezpieczenia czy chociażby wysokość składki. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z