Ubezpieczenia all risk

Ubezpieczenia all risk to określenie ubezpieczeń gwarantujących szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. W dosłownym tłumaczeniu jest to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Co do zasady, ubezpieczenie all risk pokrywa koszty szkód, które nie zostały wyłączone w umowie ubezpieczenia. 

Przed czym chroni ubezpieczenie w wariancie all risk? 

Ubezpieczenia all risk, w przeciwieństwie do ubezpieczeń od ryzyk nazwanych, gwarantuje ochronę obejmującą szeroki wachlarz ryzyk. Jest to tak zwane ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych. Chroni przed zdarzeniami, które nie zostały ujęte w OWU jako wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

Kiedy nie zadziała ubezpieczenie all risk?

Ubezpieczenia all risk, wbrew pozorom nie są to jednak polisy, które chronią przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami. Ich zakres ogranicza się do ryzyk, które nie zostały ujęte w wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zakres zdarzeń, za które towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności ujęty jest w OWU. 

Jakie są zalety ubezpieczenia w formule all risk? 

Niezaprzeczalną zaletą ubezpieczeń w formule all risk jest szeroki wachlarz ryzyk, przed skutkami których chroni polisa. Poszkodowany może liczyć na świadczenie w przypadku zajścia różnych, nawet nietypowych zdarzeń, pod warunkiem, że nie zostały one ujęte jako zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. W praktyce, ubezpieczenie all risk oznacza większą dowolność w ubieganiu się o odszkodowanie. Rolą ubezpieczonego jest zgłoszenie szkody do towarzystwa i udowodnienie, że dane zdarzenie leży w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli ubezpieczyciel nie ujął danego zdarzenia w wyłączeniach, jest zobligowany do wypłaty świadczenia pieniężnego dla poszkodowanego. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z