Ubezpieczenia dla jednostek samorządu terytorialnego

Ubezpieczenia dla jednostek samorządu terytorialnego to polisy zapewniające między innymi ochronę nieruchomości oraz innych obiektów należących do samorządu. Jest to ubezpieczenie gwarantujące pokrycie roszczeń wysuwanych przez mieszkańców danej gminy pod adresem samorządu. 

Czy Ubezpieczenie Jednostek Samorządu Terytorialnego jest konieczne? 

Wśród szerokich kompetencji samorządów terytorialnych leży między innymi dbałość o nienaganny stan wszystkich obiektów, które znajdują się na terenie gminy. Jednocześnie odpowiadanie za nie wiąże się z szeregiem ryzyk i roszczeń, jakie mogą wpływać pod adresem samorządów. Wówczas te zobowiązane są do wypłacenia odszkodowań i pokrycia wszelkich świadczeń z własnego budżetu. To właśnie tutaj z pomocą przychodzą ubezpieczenia, które staną się gwarantem pokrycia wszelkich roszczeń. 

Co powinno obejmować Ubezpieczenie Jednostek Samorządu Terytorialnego? 

Kompleksowe Ubezpieczenie Jednostek Samorządu Terytorialnego powinno gwarantować ochronę między innymi w przypadku ewentualnych zniszczeń budynków należących do samorządów, które spowodowane były na przykład pożarem, powodzią czy silnym wiatrem. Ponadto, polisa ta powinna chronić interesy samorządów w przypadku roszczeń osób, które doznały szkody w wyniku osunięcia się zalegającego śniegu na dachu budynku należącego do danego samorządu czy wtedy, gdy samochód ulegnie szkodzie, do której przyczynił się zły stan dróg gminnych. 

Przykład:

Pan Jan jadąc drogą gminną wpadł w uskok, w wyniku czego jego pojazd uległ uszkodzeniu. Warto pamiętać, że za stan dróg gminnych odpowiada samorząd terytorialny. W takiej sytuacji, to on staje się podmiotem odpowiedzialnym za szkodę i zobligowanym do wypłacenia odszkodowania osobie poszkodowanej. Posiadanie Ubezpieczenia Jednostek Samorządu Terytorialnego staje się w tym momencie gwarantem pokrycia wszelkich roszczeń wysuniętych względem gminy. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z