Ubezpieczenie mieszane

Ubezpieczenie mieszane to rodzaj polisy na życie, która spełnia dwie funkcje – gwarantuje ochronę ubezpieczeniową i pełni funkcję oszczędnościową. W przypadku śmierci ubezpieczonego zapewnia ona wypłatę świadczenia osobie wskazanej w umowie, a z drugiej strony – w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do końca trwania umowy, gwarantuje mu wypłatę środków zgromadzonych na koncie inwestycyjnym.

Na czym polega ubezpieczenie mieszane? 

Ubezpieczenie mieszane, w terminologii ubezpieczeniowej funkcjonuje także pod mianem ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego czy ochronno-inwestycyjnego. Z jednej strony zapewnia ono ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej – gromadzi środki na koncie polisowym. Składka wpłacana w ramach ubezpieczenia mieszanego po części przeznaczana jest na ochronę, a po części na inwestowanie. 

Jaki jest cel ubezpieczenia mieszanego?

Celem takiego ubezpieczenia jest wypłata świadczenia w momencie śmierci ubezpieczonego w trakcie trwania okresu ubezpieczenia i na skutek wypadku ubezpieczeniowego. Wówczas świadczenie takie należy się osobie wskazanej w umowie. Z drugiej strony, istotą ubezpieczenia mieszanego jest zagwarantowanie świadczenia uzależnionego od wysokości wpłacanych składek i wyników inwestycyjnych, które ubezpieczony otrzyma po zakończeniu umowy ubezpieczenia. Co najważniejsze – polisa inwestycyjna wiąże się także z pewnym ryzykiem, a to oznacza, że ubezpieczony może nie tylko zyskać, ale i stracić.

Kiedy wypłacane są środki z konta polisowego?

Zagwarantowanie ochrony oraz zebranie oszczędności na wybrany cel to istota ubezpieczeń o charakterze mieszanym. Wypłata środków zgromadzonych na koncie polisowym następuje w momencie śmierci ubezpieczonego lub w przypadku dożycia przez niego określonego w umowie wieku czy też końca umowy. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z