Ubezpieczenie na życie i dożycie

Ubezpieczenie na życie i dożycie to polisa ochronno-inwestycyjna, która zapewnia wypłatę świadczenia osobom uposażonym w przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia lub świadczenie w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do określonego w umowie wieku. 

Co to jest ubezpieczenie na życie i dożycie?

Ubezpieczenie na życie i dożycie to rodzaj polisy długoterminowej, która łączy w sobie dwie funkcje – funkcję ochronną i oszczędnościową. Składka ubezpieczeniowa jest częściowo przeznaczana na ubezpieczenie na życie, a częściowo na oszczędzanie. Najczęściej polisy tego rodzaju zawierane są z myślą o zagwarantowaniu sobie zaplecza finansowego na wiek emerytalny, a w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej – zapewnia wypłatę świadczenia uposażonym.

Jakie korzyści daje ubezpieczenia na życie i dożycie?

Tego typu polisy to nie tylko zabezpieczenie dla samego ubezpieczonego, ale także dla jego najbliższych i uposażonych wskazanych w umowie ubezpieczenia. W tym przypadku, środki zgromadzone na koncie oszczędnościowym są nie są obciążone podatkiem od spadków i darowizn w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Nie ma tutaj zastosowania także podatek kapitałowy przy wypłacie oszczędności na koniec trwania umowy. 

Co obejmuje ubezpieczenie na życie i dożycie? 

Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i dożycie, z jednej strony gwarantuje wypłatę odszkodowania osobie uposażonej w przypadku śmierci ubezpieczonego na skutek wypadku ubezpieczeniowego, natomiast z drugiej strony umowa taka zobowiązuje zakład ubezpieczeń 

do inwestowania określonej części składki i gromadzenia oszczędności na rachunku ubezpieczonego. W momencie dożycia przez niego określonego w umowie ubezpieczenia wieku, towarzystwo wypłaci mu świadczenie. Jego wysokość będzie uzależniona od wielkości wypłacanych składek i wyników inwestycyjnych. Oznacza to, że ubezpieczony może nie tylko zyskać, ale i stracić. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z